« 2Krn 21:20 2 Księga Kronik 22:1 2Krn 22:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem ustawili przebywacze jerusalemszczy Otozyjasza, syna jego namniejszego, krolem w miasto jego, bo wszytcy jini więcszy urodzenim, jiż przed nim byli, zmordowani są od zbiegow arabskich, jiż się byli rzucili na stany, i krolował Otozyjasz, syn Joramow kola judzskiego.
2.WUJEK.1923A obywatele Jeruzalem postanowili królem Ochozyasza, syna jego najmniejszego miasto niego; bo wszystkie starsze, którzy przed nim byli, pobili byli zbójcy Arabscy, którzy byli wtargnęli do obozu: i królował Ochozyasz, syn Joram, króla Judzkiego.
3.GDAŃSKA.1881Tedy postanowili królem obywatele Jeruzalemscy Ochozyjasza, syna jego najmłodszego, miasto niego; bo wszystkich starszych pobiła była kupa swawolna, która była przyszła z Arabczykami do obozu, a tak królował Ochozyjasz, syn Jorama, króla Judzkiego.
4.GDAŃSKA.2017Potem mieszkańcy Jerozolimy ustanowili Achazjasza, jego najmłodszego syna, królem na jego miejscu, gdyż wszystkich starszych jego braci wymordowała zgraja, która razem z Arabami wtargnęła do obozu. Tak więc zaczął królować Achazjasz, syn Jorama, króla Judy.
5.KRUSZYŃSKIMieszkańcy Jeruzalem na jego miejsce wybrali na króla Ahazjasza, jego najmłodszego syna, ponieważ wszystkich starszych wymordowała ta zgraja, co przybyła do obozu z Arabami. Panował więc, jako król judzki, Ahazjasz, syn Jehorama.
6.TYSIĄCL.WYD5Na jego miejsce mieszkańcy Jerozolimy obrali królem najmłodszego jego syna, Ochozjasza, wszystkich bowiem starszych braci wymordowała zgraja, która z Arabami weszła do obozu. Został więc królem Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego.
7.BRYTYJKAZamiast niego mieszkańcy Jeruzalemu obwołali królem najmłodszego jego syna, Achazjasza, gdyż wszystkich starszych wymordował oddział najeźdźców, którzy z Arabami wtargnęli do obozu. Królem więc został Achazjasz, syn Jehorama, króla judzkiego.
8.POZNAŃSKAPo nim mieszkańcy Jeruzalem ustanowili królem jego najmłodszego syna, Ochozjasza. Wszystkich starszych [braci] wymordowała banda, która razem z Arabami wtargnęła do obozu. I tak zaczął panować Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego.
9.WARSZ.PRASKAPo Joramie mieszkańcy Jerozolimy obwołali królem jego najmłodszego syna, Ochozjasza. Wojska bowiem, które wkroczyły [na ziemię judzką] razem z Arabami, pozabijały wszystkich starszych synów [Jorama]. W ten sposób władzę objął Ochozjasz, syn Jorama, króla judzkiego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy obywatele Jeruszalaim zamiast niego ustanowili królem Achazję, jego najmłodszego syna; bo wszystkich starszych zabił hufiec, który przyszedł z Arabami do obozu. Zatem królował Achazja, syn Jorama, króla Judy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZamiast niego mieszkańcy Jerozolimy obwołali królem Achazjasza, jego najmłodszego syna. Wszystkich starszych wymordowała horda, która wtargnęła z Arabami do obozu. Władzę zatem objął Achazjasz, syn króla Judy Jehorama.