« 2Krn 29:9 2 Księga Kronik 29:10 2Krn 29:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto ninie lubi mi się, abychom weszli w ślub z Panem Bogiem israhelskim, ać otwroci ot nas rozniewanie gniewu swego.
2.WUJEK.1923Teraz tedy podoba mi się, abyśmy uczynili przymierze z Panem, Bogiem Izraelskim, i odwróci od nas zapalczywość gniewu swego.
3.GDAŃSKA.1881Teraz tedy umyśliłem uczynić przymierze z Panem, Bogiem Izraelskim, aby odwrócił od nas gniew popędliwości swojej.
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc postanowiłem zawrzeć przymierze z PANEM, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas zapalczywość swojego gniewu.
5.KRUSZYŃSKITeraz powziąłem w sercu swoim, aby zawrzeć przymierze z Jahwe, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas zawziętość gniewu swego.
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz noszę w sercu zamiar zawarcia przymierza z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas zapalczywość swego gniewu.
7.BRYTYJKAZamierzam tedy zawrzeć przymierze z Panem, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swego gniewu.
8.POZNAŃSKATeraz więc ja postanowiłem zawrzeć przymierze z Jahwe, Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swego gniewu.
9.WARSZ.PRASKAPostanowiłem więc teraz zawrzeć przymierze z Jahwe, Bogiem Izraela, aby w swoim gniewie nie srożył się już na nas.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc teraz zaplanowałem uczynić umowę z WIEKUISTYM, Bogiem Israela, aby odwrócił od nas żar swojego gniewu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego leży mi na sercu zawarcie przymierza z PANEM, Bogiem Izraela, po to, by odwrócił od nas żar swojego gniewu.