« 2Krn 29:11 2 Księga Kronik 29:12 2Krn 29:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto powstawszy uczeni: Mach syn Amazyjaszow a Johel, syn Azaryjaszow z synow Kaatowych, a takiz synow Merary: Cys syn Addaj, Azaryjasz syn Johyjel, z synow Jersonowych: Joha syn Samma a Eden syn Joata,
2.WUJEK.1923Powstali tedy Lewitowie: Mahath, syn Amazai, i Joel, syn Azaryaszów, z synów Kaath. A z synów Merary: Cys, syn Abdy, i Azaryasz, syn Jalaleel. A z synów zaś Gerson: Joach, syn Zemma, i Eden, syn Joach.
3.GDAŃSKA.1881Tedy powstali Lewitowie: Machat, syn Amasajowy, i Joel, syn Azaryjaszowy, z synów Kaatowych, a z synów Merarego: Cys, syn Abdy, i Azaryjasz, syn Jehaleelowy; a z Giersończyków: Joach, syn Zamy, i Eden, syn Joachowy:
4.GDAŃSKA.2017Powstali więc Lewici: Machat, syn Amasaja, Joel, syn Azariasza, z synów Kehata; a z synów Merariego: Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jehallela; a z Gerszonitów: Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha;
5.KRUSZYŃSKIWtedy powstali lewici: Mahat, syn Amasaja i Joel, syn Azariasza, ze synów Kechata; a ze synów Merariego: Kisz, syn Abdiego i Azariasz, syn Jechaleleela; z Gerszonitów: Joah, syn Zimma i Eden, syn Joaha;
6.TYSIĄCL.WYD5Powstali wtedy lewici: Machat, syn Amasaja, i Joel, syn Azariasza, z synów Kehata, a z synów Merariego: Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jalleleela; z Gerszonitów zaś: Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha.
7.BRYTYJKAWtedy wystąpili Lewici: z Kehatytów Machat, syn Amasaja, i Joel, syn Azariasza, z Merarytów Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jehallelela, a z Gerszonitów Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha,
8.POZNAŃSKAPowstali wówczas lewici: Machat, syn Amasaja, Joel, syn Azarjahu, z potomków Kehata; a z potomków Merariego: Kisz, syn Abdiego, i Azarjahu, syn Jehallelela; z Gerszonitów: Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha.
9.WARSZ.PRASKAPowstali wtedy lewici: Machat, syn Amasaja, i Joel, syn Azariasza, z rodu Keheta: Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jalleleela, z rodu Morariego; Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha, z rodu Gerszona;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy powstali Lewici: Machat, syn Amasaja; Joel, syn Azarii, z synów Kehatha; a z synów Merarego: Kisz, syn Abdi'ego, i Azaria, syn Jehalleleelaa; z Gerszona: Joach, syn Zimma, i Eden, syn Joacha;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa powstali następujący Lewici: Machat, syn Amasaja, i Joel, syn Azariasza, z potomków Kehata; Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jehalelela, z potomków Merariego; Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha, z Gerszonitów;