« 2Krn 29:12 2 Księga Kronik 29:13 2Krn 29:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa tak z synow Elizafatowych: Zamry i Jahyjel, potem z synow Azafowych Zacharz a Matanijasz,
2.WUJEK.1923Z synów lepak Elisaphan: Samry i Jahiel: z synów też Asaph: Zacharyasz i Mathaniasz.
3.GDAŃSKA.1881A z synów Elisafanowych: Symry i Jehijel: a z synów Asafowych: Zacharyjasz i Matanijasz;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Elisafana: Szimri i Jejel; z synów Asafa: Zachariasz i Mattaniasz;
5.KRUSZYŃSKIze synów Elicafana: Szimri i Jehijel; ze synów Asafa: Zachariasz i Mataniasz;
6.TYSIĄCL.WYD5A z synów Elisafana: Szimri i Jejel; z synów Asafa: Zachariasz i Mattaniasz.
7.BRYTYJKAZ synów Elisafana zaś Szimri i Jeiel, a z synów Asafa Zachariasz i Mittaniasz;
8.POZNAŃSKAZ synów Elicafana: Szimri i Jeiel; a z synów Asafa: Zekarjahu i Mattanjahu.
9.WARSZ.PRASKASzimri Jejel z rodu Elisafana; Zachariasz i Mattaniasz z rodu Asafa;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Elicafana: Simri i Jejel; z synów Asafa: Zacharjasz i Matanjasz;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSzimri i Jejel z potomków Elisafana; Zachariasz i Mataniasz z potomków Asafa;