« 2Krn 29:15 2 Księga Kronik 29:16 2Krn 29:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak kapłani wszedszy w kościoł boży, aby poświęcili ji, i wynieśli z niego wszytkę nieczystotę, jąż wnątrz naleźli w odziewnicy domu bożego, jąż to wziąwszy słudzy kościelni wynieśli precz do potoka Cedron.
2.WUJEK.1923Kapłani téż wszedłszy do kościoła Pańskiego, aby go poświęcili, wynieśli wszystko plugastwo, które wewnątrz naleźli, w sieni domu Pańskiego, które wzięli Lewitowie i wynieśli precz do potoka Cedron.
3.GDAŃSKA.1881A wszedłszy kapłani do domu Pańskiego, aby go oczyścili, wynieśli wszystkie plugastwa, które znaleźli w kościele Pańskim, do sieni domu Pańskiego; a Lewitowie zabrawszy to wynieśli precz do potoku Cedron.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy kapłani weszli do wnętrza domu PANA, aby go oczyścić, i wynieśli na dziedziniec domu PANA wszelkie plugastwo, które znaleźli w świątyni PANA. Następnie Lewici zabierali to i wynosili precz do potoku Cedron.
5.KRUSZYŃSKIKapłani weszli do wnętrza domu Bożego, aby oczyścić i wszystkie nieczystości, jakie znaleźli w świątyni Bożej, wynieśli na dziedziniec domu Bożego, a lewici zabrali, aby wynieść poza potok Kidron.
6.TYSIĄCL.WYD5Weszli także kapłani do wnętrza domu Pańskiego, aby je oczyścić. Cokolwiek nieczystego znaleźli w świątyni Pańskiej, wszystko wyrzucali na dziedziniec domu Pańskiego. Następnie brali to lewici, wynosili na zewnątrz i wrzucali do potoku Cedron.
7.BRYTYJKAKapłani weszli do wnętrza świątyni Pańskiej celem oczyszczenia jej i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zastali w przybytku Pańskim, na dziedziniec świątyni, stąd zaś zabierali to Lewici, aby wynieść to precz do potoku Kidron.
8.POZNAŃSKAGdy kapłani weszli do wnętrza Świątyni Jahwe, aby ją oczyścić, wyrzucili na dziedziniec Świątyni Jahwe wszelkie nieczystości, jakie znaleźli w Świątyni Jahwe; lewici zabierali je stamtąd i wyrzucali precz do potoku Cedron.
9.WARSZ.PRASKAWeszli tedy kapłani do wnętrza świątyni Jahwe, żeby rozpocząć obrzęd oczyszczenia. Wszystkie nieczystości znalezione w świątyni Jahwe wynoszono na dziedziniec świątyni, a stamtąd lewici usuwali je na zewnątrz, do Doliny Cedronu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy do Domu WIEKUISTEGO weszli kapłani, by go oczyścić, wyszli na dziedziniec Domu WIEKUISTEGO ze wszystkimi nieczystościami, które znaleźli w Świątyni WIEKUISTEGO; a Lewici zabrali to oraz wynieśli na zewnątrz, do potoku Kidron.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy z tym zamiarem weszli do wnętrza świątyni PANA, całą nieczystość, którą zastali w przybytku PANA, wynosili na dziedziniec świątyni PANA. Stamtąd Lewici zabierali ją na zewnątrz i nieśli nad potok Cedron.