« 2Krn 29:19 2 Księga Kronik 29:20 2Krn 29:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy krol Ezechyjasz wstaw na oświcie, pojąw z sobą wszytka książęta mieśćska i wnidzie do domu bożego,
2.WUJEK.1923I wstawszy rano król Ezechiasz, skupił wszystkie książęta miasta i szedł do domu Pańskiego:
3.GDAŃSKA.1881A tak wstawszy rano król Ezechyjasz zgromadził przedniejszych miasta, i szedł do domu Pańskiego.
4.GDAŃSKA.2017Wstał więc król Ezechiasz o poranku, zgromadził naczelników miasta i poszedł do domu PANA.
5.KRUSZYŃSKIKról Ezechiasz wstał rano, zebrał przełożonych miasta i udał się do domu Bożego.
6.TYSIĄCL.WYD5Nazajutrz rankiem wstał król Ezechiasz, zebrał naczelników miasta i poszedł do domu Pańskiego.
7.BRYTYJKAKról Hiskiasz wstał wcześnie rano, zgromadził naczelników miasta i poszedł do świątyni Pana.
8.POZNAŃSKAWstał król Ezechiasz, o poranku zgromadził przedniej szych [mężów] miasta i wszedł do Świątyni Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAWstał tedy król Ezechiasz wczesnym rankiem, zebrał starszych miasta i udali się razem do świątyni Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy rano wstał, król Chiskjasz zgromadził przedniejszych miasta oraz wszedł do Domu WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy król Hiskiasz wstał wcześnie rano, zebrał książąt miasta i udał się do świątyni PANA.