« 2Krn 29:22 2 Księga Kronik 29:23 2Krn 29:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przywodząc kozły za grzech przed krolem i przede wszym sebranim i włożyli ręce na nie
2.WUJEK.1923Przywiedli kozły przed królem i przed mnóstwem i włożyli ręce swe na nie.
3.GDAŃSKA.1881Przywiedli kozły też na ofiarę za grzech przed króla i przed zgromadzenie, którzy włożyli ręce swoje na nie.
4.GDAŃSKA.2017Następnie przyprowadzili przed króla i zgromadzenie kozły na ofiarę za grzech, a oni włożyli na nie swoje ręce.
5.KRUSZYŃSKIWreszcie sprowadzili kozłów za grzech przed króla i zgromadzenie i włożyli na nich swoje ręce.
6.TYSIĄCL.WYD5Przyprowadzili potem kozły, przeznaczone na ofiarę za grzech, przed króla i zgromadzenie, aby położyli na nie ręce.
7.BRYTYJKAPotem przyprowadzono kozły na ofiarę przebłagalną przed króla i zgromadzenie, aby włożyli na nie swoje ręce.
8.POZNAŃSKANastępnie przyprowadzili przed króla i zgromadzenie kozły [przeznaczone] na ofiarę przebłagalną, a oni włożyli na nie swe ręce.
9.WARSZ.PRASKAWreszcie przyprowadzili przed króla i całe zgromadzenie kozły przeznaczone na ofiarę za grzechy i wszyscy włożyli na nie swoje ręce.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyprowadzili też przed króla oraz zgromadzenie kozły na ofiarę za grzech, a oni włożyli na nie swoje ręce.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie przyprowadzono kozły na ofiarę za grzech przed króla i zgromadzenie, a oni włożyli na nie ręce.