« 2Krn 29:23 2 Księga Kronik 29:24 2Krn 29:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa zarzazali je kapłani i skropili krwią jich przed ołtarzem za winę wszego Israhela, bo za wszytek Israhel przykazał był krol, aby obiata uczyniona była za grzech.
2.WUJEK.1923I ofiarowali je kapłani a krwią ich kropili przed ołtarzem na oczyszczenie wszystkiego ludu Izraelskiego; bo za wszystkiego Izraela rozkazał był król, aby całopalenie było i za grzech.
3.GDAŃSKA.1881I pobili je kapłani, i oczyścili krwią ich ołtarz na oczyszczenie wszystkiego Izraela; albowiem za wszystkiego Izraela rozkazał król ofiarować całopalenie i ofiarę za grzech.
4.GDAŃSKA.2017Potem kapłani je zabili i dokonali na ołtarzu oczyszczenia ich krwią na przebłaganie za całego Izraela. Król bowiem rozkazał złożyć całopalenie i ofiarę za grzech za całego Izraela.
5.KRUSZYŃSKIKapłani je zarznęli, a oczyściwszy ich krwią ołtarz, dokonali ekspiacji całego Izraela, albowiem król rozkazał za całego Izraela złożyć ofiarę za grzech.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem kapłani je zabili, a ich krew wylali na ołtarz jako ofiarę przebłagalną na zadośćuczynienie za całego Izraela, albowiem król nakazał całopalenie i przebłagalną ofiarę za całego Izraela.
7.BRYTYJKAA gdy kapłani je zabili, krew ich wylali na ołtarz jako przebłaganie za całego Izraela, gdyż za całego Izraela nakazał król złożyć tę ofiarę całopalną i przebłagalną.
8.POZNAŃSKAPotem zabili je kapłani, a ich krew wylali wokół ołtarza jako ofiarę przebłagalną, na zadośćuczynienie za całego Izraela. Za całego bowiem Izraela nakazał król złożyć całopalenie i ofiarę przebłagalną.
9.WARSZ.PRASKAKapłani zabili je i za pomocą ich krwi dokonali obrzędu przebłagania za cały Izrael.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kapłani je pozabijali i oczyścili krwią ołtarz w celu pojednania całego Israela; bowiem król nakazał całopalenie i ofiarę za grzech za całego Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy kapłani je zabili, ich krew za grzech wylali na ołtarz dla przebłagania za całego Izraela, król bowiem polecił, aby ofiara całopalna i ofiara za grzech złożona została za całego Izraela.