« 2Krn 29:24 2 Księga Kronik 29:25 2Krn 29:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI ustawił uczone w domu bożem z zwoneczki a z żałtarzmi i z ręcznicami podle zrządzenia krola Dawida a Gad widzącego a Natana proroka, bo tak przykazanie boże było przez rękę prorokow jego.
2.WUJEK.1923Postanowił téż Lewity w domu Pańskim z cymbały i arfami i cytrami, według rozrządzenia Dawida króla i Gada widzącego i Nathana proroka; bo było Pańskie rozkazanie przez rękę proroków jego.
3.GDAŃSKA.1881Postanowił też i Lewitów w domu Pańskim z cymbałami, i z cytrami, i z harfami, według rozkazania Dawidowego, i Gada, widzącego królewskiego, i Natana proroka; bo to było rozkazanie Pańskie przez proroków jego.
4.GDAŃSKA.2017Postawił też Lewitów w domu PANA z cymbałami, cytrami i harfami, według rozkazu Dawida, Gada, widzącego króla, oraz proroka Natana, gdyż był to rozkaz PANA przez jego proroków.
5.KRUSZYŃSKIUstawił lewitów w domu Bożym z cymbałami, cytrami i harfami według rozkazu Dawida, Gada, widzącego królewskiego i Natana proroka; rozkaz ten bowiem pochodził od Boga przez pośrednictwo jego proroków.
6.TYSIĄCL.WYD5Postawił też lewitów w domu Pańskim z cymbałami, harfami i cytrami, według polecenia Dawida i Gada, "Widzącego" królewskiego, oraz proroka Natana, rozkaz bowiem pochodził od Pana za pośrednictwem Jego proroków.
7.BRYTYJKAKazał też stawić się w świątyni Pańskiej Lewitom z cymbałami, lutniami i cytrami według nakazu Dawida, jasnowidza królewskiego Gada oraz proroka Natana, gdyż od Pana pochodził ten nakaz za pośrednictwem jego proroków.
8.POZNAŃSKAWprowadził też do Świątyni Jahwe lewitów z cymbałami, harfami i cytrami, stosownie do zarządzeń Dawida, Gada, który był "widzącym" króla, i proroka Natana. Taki był bowiem rozkaz Jahwe przekazany przez Jego Proroków.
9.WARSZ.PRASKANastępnie polecił wejść do świątyni Jahwe lewitom z cymbałami, cytrami i harfami, zgodnie z zarządzeniem wydanym kiedyś przez Dawida i Gada „widzącego” królewskiego, oraz proroka Natana. Zarządzenie to, przekazywane przez proroków, pochodziło od samego Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W Domu WIEKUISTEGO postawił też Lewitów z cymbałami, z cytrami i z harfami, według rozkazu Dawida; Gada, królewskiego widzącego, i proroka Natana; bo to był rozkaz WIEKUISTEGO przez Jego proroków.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITHiskiasz polecił też, aby Lewici stawili się w świątyni PANA z cymbałami, lutniami i cytrami zgodnie z nakazem Dawida, królewskiego jasnowidza Gada oraz proroka Natana, ponieważ ten nakaz, pochodzący od PANA, przekazany został za pośrednictwem Jego proroków.