« 2Krn 29:29 2 Księga Kronik 29:30 2Krn 29:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przykazał Ezechyjasz krol a książęta uczonym, aby chwalili Pana słowy Dawidowymi a Azafowymi widzącego, jiż ji chwalili w wielikiem wiesielu a skłoniwszy swa kolana modlili się jemu.
2.WUJEK.1923I rozkazał Ezechiasz i książęta Lewitom, aby chwalili Pana mowy Dawidowemi, i Asapha widzącego: którzy go chwalili z wielkiem weselem, i przyklęknąwszy pokłonili się.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rozkazał król Ezechyjasz i książęta Lewitom, aby chwalili Pana słowy Dawidowemi, i Asafa, widzącego; chwalili z weselem wielkiem, a kłaniając się modlili się.
4.GDAŃSKA.2017Wówczas król Ezechiasz i książęta rozkazali Lewitom, by wysławiali PANA słowami Dawida i Asafa widzącego. I wysławiali z wielką radością, kłaniali się i oddali pokłon.
5.KRUSZYŃSKIKról Ezechiasz wraz z książętami kazał lewitom, aby wychwalali Boga słowy Dawida i Asafa widzącego i chwalili z weselem, a pochylając się, cześć oddawali.
6.TYSIĄCL.WYD5Król Ezechiasz i naczelnicy rozkazali lewitom wysławiać Pana słowami Dawida i "Widzącego" Asafa. Oni zaś wysławiali aż do radosnego uniesienia, padali na kolana i oddawali pokłon.
7.BRYTYJKAPotem król Hiskiasz i naczelnicy nakazali Lewitom wysławiać Pana słowami Dawida i jasnowidza Asafa. Zaśpiewali więc z radością pieśń pochwalną, klękali i oddawali pokłon.
8.POZNAŃSKAKról Ezechiasz i książęta rozkazali lewitom, by wysławiali Jahwe słowami Dawida i Asafa "widzącego". Wysławiali Go z wielką radością, padali na twarz i oddawali pokłon.
9.WARSZ.PRASKAKról Ezechiasz i przywódcy ludu kazali lewitom uwielbiać Jahwe słowami Dawida i „widzącego” Asafa. Z radością śpiewano więc na chwałę Jahwe, składano Mu pokłony i oddawano cześć.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś król Chiskjasz i władcy rozkazali Lewitom, aby chwalili WIEKUISTEGO słowami Dawida oraz Asafa, widzącego; więc chwalili z wielką radością oraz modlili się w pokłonach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem król Hiskiasz wraz z książętami polecił Lewitom, aby wielbili PANA słowami Dawida i jasnowidza Asafa. Uczynili to z radością, klękali przy tym i bili pokłony.