« 2Krn 29:34 2 Księga Kronik 29:35 2Krn 29:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto było wiele obiat, tuk pokojnych obiat i mokre rzeczy palonych obiat. I dokonała się służba domu bożego.
2.WUJEK.1923Było tedy całopalenia bardzo wiele, tłustości zapokojnych i ofiar mokrych do całopalenia: i skończyła się służba domu Pańskiego.
3.GDAŃSKA.1881Nadto i całopalenia było bardzo wiele z tłustościami spokojnych ofiar, i z mokremi ofiarami na całopalenie. A tak wygotowana była służba domu Pańskiego.
4.GDAŃSKA.2017Ponadto było też wiele ofiar całopalnych, z tłuszczem ofiar pojednawczych i z ofiarami z płynów na każde całopalenie. Tak została ustawiona służba w domu PANA.
5.KRUSZYŃSKINadto było bardzo wiele całopalenia z tłustością ofiar zapokojnych i ofiar płynnych na całopalenie. W ten sposób była uskuteczniona służba Boża w domu Bożym.
6.TYSIĄCL.WYD5Obfite także całopalenie złożono oprócz tłuszczu ofiar biesiadnych i oprócz ofiar płynnych. Tak to wznowiona została służba Boża w świątyni Pańskiej.
7.BRYTYJKADużo było również całopaleń z tłuszczem ofiar pojednania i ofiar z płynów. W ten sposób wznowiona została służba Boża w świątyni Pańskiej.
8.POZNAŃSKAByło też wiele całopalenia z tłuszczu, ofiar przebłagania i [ofiar] z płynów. I tak została wznowiona służba [Boża] w Świątyni Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAZresztą było bardzo wiele ofiar całopalenia, nie licząc spalanego tłuszczu z ofiar pojednania oraz ofiar z płynów. I tak oto została ustanowiona na nowo służba Boża w świątyni Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto było bardzo wiele całopalenia z łojami opłatnych ofiar oraz ofiarami z płynów do całopalenia. Zatem utwierdziła się służba Domu WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie całej uroczystości złożono też bardzo wiele ofiar całopalnych z tłuszczem ofiar pokoju, a także ofiar z płynów. W ten sposób w świątyni PANA wznowiono służbę.