« 2Krn 29:8 2 Księga Kronik 29:9 2Krn 29:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOwa oćcowie naszy zginęli od miecza, synowie naszy i dziewki, i żony nasze zjimany i wiedziony w jęcstwo prze taki grzech.
2.WUJEK.1923Oto ojcowie nasi polegli od mieczów, synowie nasi i córki nasze i żony zawiedzione są w niewolą dla tego grzechu,
3.GDAŃSKA.1881Bo oto polegli ojcowie nasi od miecza, a synowie nasi, i córki nasze, i żony nasze zawiedzione są w niewolę dla tego.
4.GDAŃSKA.2017Oto bowiem z tego powodu nasi ojcowie polegli od miecza, a naszych synów, nasze córki i żony uprowadzono do niewoli.
5.KRUSZYŃSKIi oto ojcowie nasi padli od miecza, a synowie nasi, córki nasze i żony nasze z powodu tego znajdują się w niewoli.
6.TYSIĄCL.WYD5Oto dlaczego nasi przodkowie padali od miecza, a synowie nasi, nasze córki i nasze żony są w niewoli.
7.BRYTYJKAOto nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony poszły za to do niewoli.
8.POZNAŃSKADlatego ojcowie nasi polegli od miecza, córki zaś nasze, synowie i żony zostali uprowadzeni do niewoli.
9.WARSZ.PRASKAI dlatego to właśnie nasi ojcowie wyginęli od miecza, a nasi synowie oraz nasze córki i żony znajują się w niewoli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo oto, z tego powodu, nasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, nasze córki i nasze żony są w niewoli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNasi ojcowie polegli od miecza, a nasi synowie, córki oraz żony przebywają w niewoli.