« 2Krn 33:24 2 Księga Kronik 33:25 2Krn 34:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem ostatnie z luda zbiwszy ty, ktorzy Amona zabili, ustawili sobie krola Jozyjasza syna jego w miasto jego.
2.WUJEK.1923A ostatek mnóstwa ludu pobiwszy te, którzy byli Amona zabili, postanowił królem Jozyasza, syna jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881Ale lud onej ziemi pobił wszystkich, co się byli sprzysięgli przeciw królowi Amonowi; a postanowił lud ziemi królem Jozjasza, syna jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017Ale lud tej ziemi zabił wszystkich, którzy sprzysięgli się przeciw królowi Amonowi, a potem ustanowił jego syna Jozjasza królem w jego miejsce.
5.KRUSZYŃSKILud wszakże onej ziemi pobił wszystkich spiskowców przeciwko królowi Amonowi i lud ziemi wybrał na króla, na miejsce niego, jego syna Jozjasza,
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz ludność kraju wytraciła wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi, a w jego miejsce ludność kraju ustanowiła królem jego syna, Jozjasza.
7.BRYTYJKALecz prosty lud wytracił wszystkich spiskowców przeciwko królowi Amonowi, po czym tenże prosty lud obwołał królem po nim jego syna Jozjasza.
8.POZNAŃSKALud kraju pozabijał jednak wszystkich, którzy się sprzysięgli przeciw królowi Amonowi. Po nim zaś lud kraju ustanowił królem jego syna Jozjasza.
9.WARSZ.PRASKAAle lud kraju pozbawił życia tych, którzy zamordowali króla Amona. Z woli ludu władzę nad krajem po śmierci Amona objął Jozjasz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale lud owej ziemi pobił wszystkich, co się sprzysięgli przeciwko królowi Amonowi; oraz lud ziemi zamiast niego ustanowił królem Jozjasza, jego syna.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLud ziemi jednak wybił wszystkich sprzysiężonych przeciwko królowi Amonowi i królem po nim obwołał jego syna Jozjasza.