« 2Krn 33:25 2 Księga Kronik 34:1 2Krn 34:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPW ośmi leciech był Jozyjasz, gdyż począł krolować, a jeno a trzydzieści lat krolował w Jerusalemie.
2.WUJEK.1923Ośm lat miał Jozyasz, gdy królować począł, a trzydzieści i jeden rok królował w Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Ośm lat było Jozyjaszowi, gdy królować począł, a trzydzieści i jeden lat królował w Jeruzalemie.
4.GDAŃSKA.2017Jozjasz miał osiem lat, kiedy zaczął królować, i królował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie.
5.KRUSZYŃSKIJozjasz miał osiem lat, gdy zaczął panować i panował trzydzieści jeden rok w Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5W chwili objęcia rządów Jozjasz miał osiem lat, a panował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie.
7.BRYTYJKAJozjasz miał osiem lat, gdy objął władzę królewską, a panował trzydzieści jeden lat w Jeruzalemie.
8.POZNAŃSKAJozjasz miał osiem lat, kiedy został królem, a trzydzieści jeden lat sprawował rządy w Jeruzalem.
9.WARSZ.PRASKAWstępując na tron Jozjasz miał osiem lat, a rządził w Jerozolimie przez lat trzydzieści jeden.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jozjasz, gdy zakrólował, miał osiem lat, a panował w Jeruszalaim trzydzieści jeden lat.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJozjasz miał osiem lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie trzydzieści jeden lat.