« 2Krn 34:10 2 Księga Kronik 34:11 2Krn 34:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA oni dali je rzemięślnikom a wapiennikom, aby kupili kamienia wyciosanego a drzewia ku nadstawianiu stawienia a ku podpiraniu domow, jeż byli skazili krolowie Juda.
2.WUJEK.1923A oni je dali rzemieślnikom i murarzom, aby nakupili kamienia z kamiennych gór i drzewa na spajanie budowania i na piętra domów, które byli popsowali królowie Judzcy.
3.GDAŃSKA.1881A dawali je cieślom i murarzom za skupowanie kamienia ciosanego, i drzewa na spajanie i na piętra domów, które byli popsuli królowie Judzcy.
4.GDAŃSKA.2017Wypłacili je cieślom i murarzom na zakup kamienia ciosanego i drzewa na wiązania i na podłogi domów, które zniszczyli królowie Judy.
5.KRUSZYŃSKICi zaś dali cieślom i murarzom na kupno kamieni ciosanych i drzewa na spajanie i na belki budowli, które zniszczyli królowie judzcy.
6.TYSIĄCL.WYD5Wydali więc je na cieśli i budowniczych oraz na kupno ciosowych kamieni i drewna zdatnego na wiązania i na ściany budynków, które królowie judzcy doprowadzili do ruiny.
7.BRYTYJKADali je cieślom i murarzom na zakup kamienia ciosanego i drzewa na wiązania, i na ściany budynków, które królowie judzcy doprowadzili do ruiny.
8.POZNAŃSKAWypłacali je też cieślom i murarzom na zakup kamienia ciosanego i drzewa przydatnego na wiązania i na ściany budynków, które królowie judzcy doprowadzili do ruiny.
9.WARSZ.PRASKAPieniądze otrzymali cieśle i murarze, i nabywali za nie kamień ciosany i drewno potrzebne do wykonania wiązarów i stropów budynku, które zniszczały wskutek zaniedbania przez królów judzkich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dawali je cieślom i murarzom na skupowanie ciosanego kamienia, drzewa do spajania oraz na piętra budynków, które zniszczyli królowie Judy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITto jest cieślom i budowniczym, na zakup ciosanego kamienia, drewna na wiązary i na pokrycie budynków, które królowie Judy doprowadzili do ruiny.