« 2Krn 34:12 2 Księga Kronik 34:13 2Krn 34:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nad tymi też, ktorzy ku rozlicznym potrzebam brzemiona nosili, byli pisarze a mistrzowie [a] z nauczonych wrotni.
2.WUJEK.1923A nad tymi, którzy na rozmaite potrzeby brzemiona nosili, byli pisarze i mistrzowie z Lewitów odźwierni.
3.GDAŃSKA.1881Nad tymi też, którzy nosili brzemiona, i przynaglali robotnikom przy każdej robocie, byli z Lewitów pisarze, i przystawowie, i odźwierni.
4.GDAŃSKA.2017Postawieni byli też nad tymi, którzy nosili ciężary, i nadzorowali robotników przy każdej pracy, a spośród Lewitów byli pisarze, dozorcy i odźwierni.
5.KRUSZYŃSKIByli też nad dźwigającymi brzemiona i kierowali wszystkimi pracownikami zajmującymi się wszelką pracą. Byli też z pośród lewitów pisarze, dozorcy i oddźwierni.
6.TYSIĄCL.WYD5Dozorowali oni noszących ciężary i kierowali robotnikami wykonującymi pracę. Wśród lewitów byli też pisarze, urzędnicy i odźwierni.
7.BRYTYJKAByli postawieni nad tragarzami oraz dozorowali wszystkich wykonawców robót wszelkiego rodzaju. Niektórzy z tych Lewitów byli pisarzami, urzędnikami i odźwiernymi.
8.POZNAŃSKADoglądali oni tych, co dźwigali ciężary, i mieli nadzór nad robotnikami przy wszelkich pracach. A byli pośród lewitów pisarze, dozorcy i odźwierni.
9.WARSZ.PRASKAOni nadzorowali też tych, którzy nosili materiały budowlane, i kierowali wszelkimi pracami robotników. Spośród lewitów byli również wybrani sekretarze, inni urzędnicy i odźwierni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Również nad tragarzami oraz tymi, co przy każdej robocie doglądali robotników, byli z Lewitów pisarze, zwierzchnicy i stróże.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITkierowali tragarzami i resztą robotników wykonujących przeróżne prace. Niektórzy zaś z Lewitów byli pisarzami, urzędnikami i odźwiernymi.