« 2Krn 34:14 2 Księga Kronik 34:15 2Krn 34:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze ku Zafan pisarzowi: „Nalazłem księgi zakona w domu bożem”, i dał je jemu.
2.WUJEK.1923I rzekł do Saphan pisarza: Nalazłem księgi zakonu w domu Pańskim: i dał mu je.
3.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedział Helkijasz i rzekł do Safana pisarza: Znalazłem księgi zakonu w domu Pańskim. I oddał Helkijasz księgę Safanowi.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: Znalazłem księgę Prawa w domu PANA. I Chilkiasz dał księgę Szafanowi.
5.KRUSZYŃSKIA zabrawszy słowo Hilkiasz, rzekł do Szafana sekretarza: "Znalazłem w domu Bożym księgę prawa", i dał Hilkiasz księgę Szafanowi.
6.TYSIĄCL.WYD5Odezwał się wówczas Chilkiasz i rzekł do pisarza Szafana: Znalazłem księgę Prawa w domu Pańskim. I dał ją Szafanowi.
7.BRYTYJKAChilkiasz odezwał się więc i rzekł do pisarza Szafana: Znalazłem w świątyni Pańskiej księgę zakonu. Następnie Chilkiasz oddał tę księgę Szafanowi.
8.POZNAŃSKARzekł wówczas kapłan Chilkijjahu do pisarza Szafana: - Znalazłem Księgę Prawa w Świątyni Jahwe. Chilkijjahu oddał Księgę Szafanowi.
9.WARSZ.PRASKAPowiedział wtedy Chilkiasz do sekretarza Szafana: Znalazłem w świątyni Jahwe księgę Prawa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Chilkiasz powiedział, mówiąc do pisarza Szafana: W Domu WIEKUISTEGO znalazłem Zwoje Prawa. I Chilkiasz oddał zwoje Szafanowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChilkiasz zwrócił się z tym do pisarza Szafana. Znalazłem w świątyni PANA Prawo - doniósł i przekazał zwój Szafanowi.