« 2Krn 34:15 2 Księga Kronik 34:16 2Krn 34:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA on wziął je i niosł przed krola i powiedział jemu rzekąc: „Wszytko, csoś oddał w ręce twych sług, toć się pełni.
2.WUJEK.1923A on wniósł księgę do króla i powiedział mu, mówiąc: Wszystko, coś poruczył w ręku sług twoich, oto się wykonywa.
3.GDAŃSKA.1881A Safan przyniósł onę księgę do króla; a przytem oznajmił to królowi, mówiąc: Wszystko, coś poruczył w rękę sług twoich, wykonywają:
4.GDAŃSKA.2017Szafan zaniósł księgę królowi i zdał mu sprawę, mówiąc: Twoi słudzy wykonują wszystko, co im poleciłeś;
5.KRUSZYŃSKISzafan przyniósł księgę do króla, a powtórzywszy królowi całą sprawę, rzekł: "Wszystko, co zostało poruczone sługom twoim, ci wykonali;
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie Szafan zaniósł tę księgę do króla i raz jeszcze królowi zdał sprawę z tego zdarzenia w słowach: Słudzy twoi wykonują wszystko, co im było powierzone.
7.BRYTYJKAA gdy Szafan przyniósł tę księgę do króla, złożył królowi dokładne sprawozdanie, mówiąc: Wszystko, co zostało zlecone twoim sługom, oni wykonują.
8.POZNAŃSKASzafan zaniósł ową Księgę królowi, zdał mu ze wszystkiego sprawę i rzekł: - Słudzy twoi wykonali wszystko, cokolwiek im poleciłeś.
9.WARSZ.PRASKAI oddał Chilkiasz tę księgę Szafanowi, który zaniósł ją królowi, opowiadając przy okazji, jak przebiegają prace: Wszystko, co poleciłeś wykonać swoim sługom, zostało wykonane.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Szafan przyniósł zwoje do króla; a przy tym oznajmił królowi, mówiąc: Wszystko, co powierzyłeś w rękę twych sług – oni wykonują;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSzafan przyniósł ten zwój do króla. Najpierw jak zwykle zdał sprawę z robót. Wszystko, co zlecono twoim sługom - powiedział - przebiega zgodnie z planem.