« 2Krn 34:1 2 Księga Kronik 34:2 2Krn 34:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA czynił, cso było prawego w widzeniu bożem, i chodził po drogach oćca swego Dawida a nie uchylił się ani na prawicę, ani na lewicę.
2.WUJEK.1923I czynił, co było dobrego przed oczyma Pańskiemi, i chodził drogami Dawida, ojca swego, nie ustępował ani na prawo ani na lewo.
3.GDAŃSKA.1881Ten czynił, co było dobrego przed oczyma Pańskiemi, chodząc drogami Dawida, ojca swego, i nie uchylał się ani na prawo ani na lewo.
4.GDAŃSKA.2017Czynił on to, co prawe w oczach PANA, chodząc drogami swego ojca Dawida, i nie zbaczał z nich ani na prawo, ani na lewo.
5.KRUSZYŃSKICzynił, co jest słuszne w oczach Bożych i chodził drogami Dawida, ojca swego i nie odstąpił ani na prawo, ani na lewo.
6.TYSIĄCL.WYD5Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i kroczył drogami swego praojca, Dawida, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo.
7.BRYTYJKACzynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo.
8.POZNAŃSKACzynił on to, co było słuszne w oczach Jahwe, i postępował drogami swego ojca Dawida, nie zbaczając z nich ani na prawo, ani na lewo.
9.WARSZ.PRASKACzynił on to, co prawe w oczach Jahwe, i kroczył drogami swego ojca Dawida, nie zbaczając ani w prawo, ani w lewo.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten czynił, co właściwe przed oczyma WIEKUISTEGO, chodząc drogami Dawida, swego przodka, i nie wychylał się ani na prawo, ani na lewo.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCzynił on to, co prawe w oczach PANA, kroczył drogami swojego praojca Dawida i nie zbaczał ani w prawo, ani w lewo.