« 2Krn 34:19 2 Księga Kronik 34:20 2Krn 34:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa przykazał Elchyjaszowi ❬a Elkanowi❭ synu Zafanowu, a Abdanowi, synu Micha, a Zafanowi pisarzowi, a Azyjaszowi słudze krolowu rzekąc:
2.WUJEK.1923I rozkazał Helcyaszowi i Ahikam, synowi Saphan, i Abdon, synowi Micha, Saphan téż pisarzowi i Asaaszowi, słudze królewskiemu, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881I rozkazał król Helkijaszowi i Achykamowi, synowi Safanowemu, i Abdonowi, synowi Michasowemu, i Safanowi, pisarzowi, i Asajaszowi, słudze królewskiemu, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Potem król rozkazał Chilkiaszowi, synowi Szafana, Achikamowi, synowi Micheasza, Abdonowi, a także pisarzowi Szafanowi oraz słudze króla Asajaszowi:
5.KRUSZYŃSKIi wydał król rozkaz Hilkiaszowi, Ahikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Michi, Szafanowi sekretarzowi, oraz Asaji, słudze królewskiemu, mówiąc:
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie król rozkazał Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Miki, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu, Asajaszowi:
7.BRYTYJKAPo czym dał Chilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Michy, pisarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi taki rozkaz:
8.POZNAŃSKAI rozkazał król Chilkijjahu, Achikamowi, synowi Szafana, i Abdonowi, synowi Miki, pisarzowi Szafanowi i słudze królewskiemu Asai:
9.WARSZ.PRASKAPotem wydał taki oto rozkaz Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Miki, sekretarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I król nakazał Chilkiaszowi; Achikamowi, synowi Szafana; Abdonowi, synowi Michaji; pisarzowi Szafanowi i Asajaszowi, królewskiemu słudze, mówiąc:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi zaraz wydał Chilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Miki, pisarzowi Szafanowi i swojemu słudze Asajaszowi takie polecenie: