« 2Krn 34:21 2 Księga Kronik 34:22 2Krn 34:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto odszedł Elchyjasz i ci, ktorzy s nim byli posłani od krola ku Oldze prorokini, żenie Sellum, syna Teknat, syna Azra, jenże chował odzienia poświętna, a ta bydliła w Jerusalem drug iem i mowili jej słowa ta, jeżesmy naprzod powiedzieli.
2.WUJEK.1923Szedł tedy Helcyasz i ci, którzy wespół od króla byli posłani, do Oldy prorokini, żony Sellum, syna Thekui, syna Hasra, stróża szat: która mieszkała w Jeruzalem na Wtóréj, i mówili do niej słowa, któreśmy wyżej powiedzieli.
3.GDAŃSKA.1881A tak poszedł Helkijasz, i którzy byli przy królu, do Huldy prorokini, żony Selluma, syna Tekui, syna Hasrowego, stróża szat; a ona mieszkała w Jeruzalemie na drugiej stronie miasta; i mówili z nią o tem.
4.GDAŃSKA.2017Tak więc poszedł Chilkiasz wraz z tymi, którzy byli przy królu, do prorokini Chuldy, żony Szalluma, syna Tikwy, syna Chasry, strażnika szat – mieszkała ona w Jerozolimie, po drugiej stronie miasta – i opowiedzieli jej o tej sprawie.
5.KRUSZYŃSKIHilkiasz i ci, których król wyznaczył, udali się do prorokini Huldy, żony Szalluma, syna Tokchata, syna Hasra, strzegącego szat; ta mieszkała w Jeruzalem w dzielnicy drugiej i opowiedzieli jej z czem zostali przysłani.
6.TYSIĄCL.WYD5Udał się więc Chilkiasz i ci, którym król rozkazał, do prorokini Chuldy, żony Szalluma, syna Tokehata, syna Chasry, strażnika szat. Mieszkała ona w Jerozolimie, w nowym mieście. Opowiedzieli jej, jak to było.
7.BRYTYJKAPoszedł więc Chilkiasz i ci, którym król kazał, do prorokini Chuldy, żony Szalluma, syna Tokhata, syna Chasry, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy i powiedzieli jej, o co chodzi.
8.POZNAŃSKAI poszedł Chilkijjahu i ci, których król wyznaczył, do prorokini Chuldy, żony Szalluma, syna Tokhata, syna Chasry - stróża szat. Mieszkała ona w drugiej [dzielnicy] Jeruzalem. Mówili do niej o tym wszystkim,
9.WARSZ.PRASKAPoszedł tedy Chilkiasz i ci, których wyznaczył król, do prorokini Chuldy, żony Szalluma, syna Tokehata, syna Chasry, mającego pod swoją opieką szaty świątynne. Mieszkała ona w Jerozolimie, w nowej dzielnicy. I opowiedzieli jej o wszystkim, co zaszło.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc poszedł Chilkiasz i ci, co byli przy królu, do prorokini Chuldy, żony Szalluma, syna Tokhata, syna Chasry, stróża szat; a mieszkała ona w Jeruszalaim, po drugiej stronie miasta; po czym z nią o tym mówili.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChilkiasz i ci, których król wskazał, udali się więc do prorokini Chuldy. Była ona żoną Szaluma, syna Tokhata, syna Chasry, człowieka odpowiedzialnego za szatnię. Mieszkała w Jerozolimie, w Drugiej Dzielnicy. Gdy przedstawili jej całą sprawę,