« 2Krn 34:23 2 Księga Kronik 34:24 2Krn 34:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPToć mowi Pan: Owa ja przywiodę wiele złego na to miasto i na przebywacze jego ❬i❭ wszytka przeklęcia, ktora są popisana w tych księgach, jeż cztli przed krolem Juda,
2.WUJEK.1923To mówi Pan: Oto ja przywiodę złe na to miejsce i na obywatele jego i wszystkie przeklęctwa, które są napisane w księgach tych, które czytali przed królem Judzkim.
3.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Oto, Ja przywiodę złe na to miejsce, i na obywateli jego, wszystkie przeklęstwa napisane w tych księgach, które czytano przed królem Judzkim.
4.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Oto sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, którą czytali przed królem Judy;
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg: Oto ja sprowadzam niedolę na to miejsce i na jego mieszkańców, wszystkie nieszczęścia zapisane w księdze, którą odczytywaliście przed królem judzkim,
6.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców: wszystkie przekleństwa, jakie są napisane w tej księdze, którą czytali przed królem judzkim.
7.BRYTYJKATak mówi Pan: Oto Ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, wszystkie przekleństwa zapisane w księdze, którą odczytano przed królem judzkim,
8.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: Oto Ja sprowadzę klęskę na to miejsce i na jego mieszkańców i wszystkie przekleństwa, jakie są zapisane w tej Księdze, którą czytali przed królem Judy.
9.WARSZ.PRASKASprowadzę na tę ziemię i jej mieszkańców wszystkie nieszczęścia i klęski, które są opisane w księdze, przedstawionej królowi judzkiemu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Oto, Ja przyprowadzę złe na to miejsce i na jego obywateli; wszystkie przekleństwa napisane w tych zwojach, które czytano przed królem Judy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Oto Ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, wszystkie przekleństwa zapisane w tym zwoju, odczytanym królowi Judy.