« 2Krn 34:25 2 Księga Kronik 34:26 2Krn 34:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle ku krolowi Juda, jen was posłał, abych zań Boga prosiła, tak powiedzcie: Toć mowi Pan Bog israhelski: Iżeś słyszał słowa tych to ksiąg
2.WUJEK.1923A królowi Judzkiemu, który was posłał prosić Pana, tak powiedzcie: To mówi Pan, Bóg Izraelski: Ponieważeś słuchał słów ksiąg,
3.GDAŃSKA.1881A królowi Judzkiemu, który was posłał o radę do Pana, tak powiedzcie: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski, o słowach, któreś słyszał:
4.GDAŃSKA.2017A królowi Judy, który was posłał po radę do PANA, powiedzcie: Tak mówi PAN, Bóg Izraela, o słowach, które słyszałeś:
5.KRUSZYŃSKII tak powiecie królowi Judy, który was posłał, aby wybadać Boga: Tak rzecze Jahwe, Bóg Izraela, odnośnie do słów jakieś słyszał:
6.TYSIĄCL.WYD5A do króla judzkiego, który was posłał, aby radzić się Pana, powiecie w ten sposób: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Co do słów, które usłyszałeś...
7.BRYTYJKAKrólowi judzkiemu, który posyła was po wyrocznię Pana, tak powiedzcie: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Co się tyczy słów, które słyszałeś –
8.POZNAŃSKAKrólowi zaś judzkiemu, który was posłał, byście pytali o radę Jahwe, odpowiedzcie: Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, o słowach, które słyszałeś:
9.WARSZ.PRASKAPowiedzcie królowi judzkiemu, który was posłał, żeby zasięgnąć rady u Jahwe: Oto, co mówi Jahwe, Bóg Izraela:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w kierunku króla Judy, który was posłał do WIEKUISTEGO o radę, tak powiedzcie: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg Israela, o słowach, które słyszałeś:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA królowi Judy, który was posyła, aby poznać wolę PANA, powiedzcie: Tak mówi PAN, Bóg Izraela, jeśli chodzi o słowa, które usłyszałeś: