« 2Krn 34:28 2 Księga Kronik 34:29 2Krn 34:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy on zwoła❬w❭ wszytki więcsze urodzenim z Judowa pokolenia a z Jerusalema,
2.WUJEK.1923A on zebrawszy wszystkie starsze Judy i Jeruzalem,
3.GDAŃSKA.1881Tedy posławszy król zgromadził wszystkich starszych z Judy i z Jeruzalemu.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy król posłał po wszystkich starszych Judy i Jerozolimy i zgromadził ich.
5.KRUSZYŃSKIKról rozesłał i zgromadził wszystkich starszych Judy do Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy.
7.BRYTYJKAKról rozesłał wezwania i zgromadził wszystkich starszych z Judy i z Jeruzalemu,
8.POZNAŃSKANakazał król, by zgromadziła się przy nim cała starszyzna Judy i Jeruzalem.
9.WARSZ.PRASKAPolecił tedy król zgromadzić wszystkich starszych Judy i Jerozolimy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy król posłał i zgromadził wszystkich starszych Judy i Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy król rozesłał wezwanie i zgromadził wszystkich starszych Judy i Jerozolimy.