« 2Krn 34:30 2 Księga Kronik 34:31 2Krn 34:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem stojąc na stolcu zaślubił Panu, aby po niem chodził i ostrzegał przykazania i świadeczstwa, i sprawiedliwości jego ze wszego sierca swego i ze wszej dusze swej a by spełnił wszytko, csoż pisano w tych księgach, w nichże czetł,
2.WUJEK.1923A stojąc na swéj stolicy, uczynił przymierze przed Panem, żeby chodził za nim i strzegł przykazania i świadectw i usprawiedliwienia jego, ze wszystkiego serca swego i ze wszystkiéj dusze swéj, i czynił, co napisano w księgach onych, które czytał.
3.GDAŃSKA.1881Potem stojąc król na miejscu swem, uczynił przymierze przed Panem, że chce chodzić za Panem, i strzedz przykazań jego, i świadectw jego, i ustaw jego, ze wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej, i pełnić słowa przymierza tego, które było w onych księgach napisane.
4.GDAŃSKA.2017Potem król stanął na swoim miejscu i zawarł przymierze przed PANEM, że będą szli za PANEM i będą przestrzegać jego przykazań, świadectw, nakazów z całego serca, całą swoją duszą i wypełniać słowa tego przymierza, które zostały zapisane w tej księdze.
5.KRUSZYŃSKIKról, stanąwszy na swej mównicy, zawarł przymierze przed Bogiem, że będzie naśladował Boga, że będzie zachowywał jego przykazania, nakazy i ustawy z całego swego serca i z całej swej duszy, wypełniając słowa przymierza, zapisane w tej księdze.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie król stanął na swoim miejscu i zawarł przymierze przed obliczem Pańskim, że pójdą za Panem i że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa przymierza spisane w tej księdze.
7.BRYTYJKANastępnie stanął król na swoim miejscu i zawarł przed Panem przymierze, że będą chodzić za Panem i przestrzegać jego przykazań i rad, i ustaw z całego swego serca i z całej swojej duszy, wypełniając słowa przymierza zapisane w tej księdze.
8.POZNAŃSKANastępnie, stojąc na swoim miejscu, zawarł król przymierze wobec Jahwe [przyrzekając], że pójdą za Jahwe i będą strzec Jego przykazań, świadectw i praw i całym sercem swoim, i całą swą duszą wypełniać będą słowa Przymierza, zapisane w tej Księdze.
9.WARSZ.PRASKAKról, stanąwszy na podwyższeniu, zawarł przymierze z Jahwe, przyrzekając trzymać się Jego dróg, przestrzegać całą duszą i sercem Jego pouczeń, nakazów i wszystkich praw, wprowadzać w życie słowa przymierza, zapisane w tej księdze.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem król stojąc na swoim miejscu, uczynił zobowiązanie przed WIEKUISTYM, że będzie chodził za WIEKUISTYM oraz z całego swego serca i z całej swojej duszy strzegł Jego przykazań, Jego świadectw i Jego wyroków, pełniąc słowa tego Przymierza, które było napisane w tych zwojach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie król stanął na swoim miejscu i zawarł przed PANEM przymierze. Przyrzekł, że będą kroczyć za PANEM, przestrzegać Jego przykazań, postanowień i ustaw całym sercem i całą duszą, czyniąc w ten sposób zadość słowom przymierza, zapisanym w tym zwoju.