« 2Krn 34:3 2 Księga Kronik 34:4 2Krn 34:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI skazili przed nim ołtarze Baalimowy i podobizny, jeż na nich stały, starty są. Ługi takież i rycia porąbał i starł a na rowiech tych, ktorzy byli obiatować jim obykli, jich złomki rozsypał.
2.WUJEK.1923I pokazili przed nim ołtarze Baalim i potłukli bałwany, które na nich postawione były: gaje téż i ryciny wyrąbał i pokruszył, a po grobiech onych, którzy im zwykli byli ofiarować, sztuki rozmiotał.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem przed oczyma jego pokażono ołtarze Baalów, i bałwany słoneczne, które były w górze na nich, podciął: także i gaje święcone, i obrazy ryte, i obrazy odlane pokruszył i potarł, a rozmiotał je po grobach tych, którzy im ofiarowali.
4.GDAŃSKA.2017Na jego oczach zburzono ołtarze Baalów i ściął posągi słoneczne umieszczone wysoko nad nimi. Także gaje oraz rzeźbione i odlewane posągi pokruszył i starł, a ich pył rozsypał po grobach tych, którzy im składali ofiary.
5.KRUSZYŃSKIWobec niego wywrócono ołtarze Baalów i posągi słoneczne, które były od nich wyżej; wyciął aszery, a bałwany i wizerunki ryte połamał, a starłszy, rozsypał po grobach tych, co przed nimi ofiarowali;
6.TYSIĄCL.WYD5W jego obecności burzono ołtarze Baalów; zwalił on stele słoneczne, które były na nich u góry, połamał aszery, posągi rzeźbione i odlewane z metalu, pokruszył je, zmiażdżył i porozsypywał na grobach tych, którzy im składali ofiary.
7.BRYTYJKAW jego obecności burzono ołtarze Baalów, on kazał poutrącać znajdujące się nad nimi ołtarzyki kadzielne, rozbijać aszery i bałwany i odlewane posągi rozkruszyć na miał, i rozrzucić na groby tych, którzy im składali ofiary.
8.POZNAŃSKANa jego oczach zburzono ołtarze Baalów, on zwalił umieszczone nad nimi ołtarze kadzielne, wyciął i połamał aszery, posągi zaś rzeźbione czy odlewane pokruszył, starł i rozsypał po grobach tych, którzy im składali ofiary.
9.WARSZ.PRASKANa jego oczach burzono ołtarze Baalów; wywracano stele, wznoszone na cześć słońca ponad ołtarzami; rąbano aszery; kruszono posągi, zarówno rzeźbione, jak i odlewane z metalu. Obracano je w drobny pył, który następnie rozsypywano na grobach tych, co składali im kiedyś ofiary.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przed jego oczyma rozwalono ołtarze Baalów i ścięto słoneczne bałwany, co były na nich w górze; także połamał i zmiażdżył święcone gaje, ryte wizerunki oraz odlane obrazy, i w obecności osób, rozrzucił po grobach tych, co im składali ofiary.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy nim burzono ołtarze baalów, on ścinał obeliski, które stały przy nich, niszczył aszery, posążki i odlewy bóstw, kruszył je i ich pył rozsypywał na groby tych, którzy składali im ofiary.