« 2Krn 34:4 2 Księga Kronik 34:5 2Krn 34:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nadto jich kapłanow kości na ołtarzu spalił i uczyścił Judę a Jerusalem.
2.WUJEK.1923Nadto i kości kapłanów popalił na ołtarzach bałwańskich i oczyścił Judę i Jeruzalem.
3.GDAŃSKA.1881Kości też kapłanów popalił na ołtarzach ich, i oczyścił Judę i Jeruzalem;
4.GDAŃSKA.2017Kości kapłanów spalił na ich ołtarzach i oczyścił Judę i Jerozolimę.
5.KRUSZYŃSKIkości kapłanów spalił na ich ołtarzach. Oczyścił Judeę i Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5Kości kapłanów spalił na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jerozolimę.
7.BRYTYJKAKości kapłanów wyżynnych kazał spalić na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jeruzalem.
8.POZNAŃSKAKości kapłanów spalił na ich ołtarzach i tak dokonał oczyszczenia Jeruzalem i Judy.
9.WARSZ.PRASKAKości kapłanów [pogańskich] spalił na ich ołtarzach. I tak to oczyścił Judę i Jerozolimę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także kości pogańskich kapłanów popalił na ich ołtarzach, i oczyścił Judę oraz Jeruszalaim;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa ich ołtarzach palił kości ich kapłanów - i tak oczyścił Judę oraz Jerozolimę.