« 2Krn 34:8 2 Księga Kronik 34:9 2Krn 34:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJiż przyszedszy ku Elchyjaszowi, kapłanu wielikiemu, a wziąwszy pieniądze od niego, jeż były wniesiony do domu bożego a jeż byli zgromadzili sługi kościelni a wrotni z Manasowa i z Efraimowa pokolenia, i ze wszech jinych pokoleni israhelskich, i ze wszego Judy i Benijaminowa, i ode wszech przebywaczow jerusalemskich,
2.WUJEK.1923Którzy przyszli do Helcyasza, kapłana wielkiego: a wziąwszy od niego pieniądze, które były wniesione do domu Pańskiego, i które byli zebrali Lewitowie i odźwierni z Manasse i z Epliraim i wszystkich ostatków Izraela, od wszystkiego téż Judy i Benjamin i obywatelów Jeruzalem,
3.GDAŃSKA.1881Którzy przyszedłszy do Helkijasza, kapłana najwyższego, oddali pieniądze zniesione do domu Bożego, które byli zebrali Lewitowie, stróżowie progu, od synów Manasesowych i Efraimowych, i od wszystkich ostatków Izraelskich, i od wszystkiego Judy i Benjamina, a wrócili się do Jeruzalemu.
4.GDAŃSKA.2017Kiedy przybyli do najwyższego kapłana Chilkiasza, oddali pieniądze przyniesione do domu Bożego – które Lewici, stróże bram, zebrali od synów Manassesa i Efraima, od całej reszty Izraela i od całej Judy i Beniamina – po czym wrócili do Jerozolimy.
5.KRUSZYŃSKICi przybyli do Hilkiasza wielkiego kapłana i wręczyli mu pieniądze zniesione do domu Bożego, które zebrali lewici, dozorcy progu, od Manassesa, Efraima, od całego pozostałego Izraela i od całego Judy, Beniamina, tudzież od mieszkańców Jeruzalem.
6.TYSIĄCL.WYD5Udali się do arcykapłana Chilkiasza i oddali pieniądze przyniesione do domu Bożego, które zebrali odźwierni lewici od ludzi z [pokolenia] Manassesa, Efraima i od całej reszty Izraela z całej ziemi Judy i Beniamina oraz od mieszkańców Jerozolimy.
7.BRYTYJKAGdy przybyli do arcykapłana Chilkiasza, dali mu pieniądze przyniesione do świątyni Bożej, a zebrane przez Lewitów pełniących służbę u progu, od Manessesytów, Efraimitów i od pozostałych Izraelitów, jak również od wszystkich Judejczyków i Beniaminitów oraz od mieszkańców Jeruzalemu;
8.POZNAŃSKAUdali się do arcykapłana Chilkijjahu i przekazali mu pieniądze przyniesione do Świątyni Bożej, które lewici, stróże bramy, zebrali od Manassytów, Efraimitów i od reszty Izraela, a także od wszystkich mieszkańców Judy i Beniamina i od mieszkańców Jeruzalem.
9.WARSZ.PRASKAUdali się oni tedy do arcykapłana Chilkiasza i przekazali mu pieniądze, które przynieśli do świątyni Pańskiej. Lewici pełniący obowiązki odźwiernych zebrali je od ludzi z pokolenia Manassesa i Efraima, od reszty Izraela, od wszystkich mieszkańców Judy, od Beniaminitów i od mieszkańców Jerozolimy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci przyszli do Chilkiasza, najwyższego kapłana i oddali pieniądze zniesione dla Domu Boga, które zebrali Lewici, stróże progu, od synów Menaszy, Efraima i wszystkich resztek israelskich, oraz od całego Judy i Benjamina, po czym wrócili do Jeruszalaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWysłani przez króla przyszli do arcykapłana Chilkiasza i przekazali mu srebro przyniesione do świątyni Bożej. Zebrali je Lewici trzymający warty przy jej progu, od potomków Manassesa, Efraima i od całej reszty plemion Izraela, jak również od potomków Judy, Beniamina i od mieszkańców Jerozolimy.