« 2Krn 4:21 2 Księga Kronik 4:22 2Krn 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Puszki téż do kadzidła i kadzidlnice i czasze i moździerzyki z szczerego złota. I drzwi wyrył kościoła wnętrznego, to jest do świętego świętych, i drzwi kościelne zewnątrz złote. I tym sposobem dokończyła się wszystka robota, którą sprawił Salomon w domu Pańskim.
2.GDAŃSKA.1881Naczynia też muzyczne, i miednice, i łyżki, i kadzielnice ze złota szczerego, i bramę do domu, drzwi wnętrzne do świątnicy najświętszej, i drzwi do domu, to jest do kościoła ze złota.
3.GDAŃSKA.2017Do tego nożyce, miednice, czasze i kadzielnice ze szczerego złota; bramy do domu, bramy wewnętrzne do Najświętszego Miejsca oraz drzwi domu, czyli świątyni, ze złota.
4.KRUSZYŃSKIszczypce, miednice, tace, kadzielnice ze złota czystego; bramę do świątyni, drzwi jej wewnętrzne dla miejsca najświętszego i drzwi domu, to jest do świątyni złote.
5.TYSIĄCL.WYD5A te nożyce do knotów, kropielnice, czasze i popielnice były z czystego złota. U wejścia do świątyni [zawiasy] bram wewnętrznych do Miejsca Najświętszego oraz bramy świątyni do głównej budowli były także złote.
6.BRYTYJKAI nożyki, i kropielnice, i czasze, i popielnice, wszystkie były z czystego złota; w bramie świątyni odrzwia wewnętrzne miejsca najświętszego, a także drzwi główne przybytku były ze złota.
7.POZNAŃSKAwreszcie noże, czasze, kropielnice i kadzielnice - wszystko ze szczerego złota; podobnie też podwoje [wiodące do] Świątyni, bramy wewnętrzne do miejsca Najświętszego i bramy do miejsca Świętego - wszystko ze złota.
8.WARSZ.PRASKAnożyce do obcinania knotów, kropielnice, czary i popielnice – też ze szczerego złota. Nadto wszystkie zawiasy u bram wewnętrznych do Świętego Świętych oraz u bramy prowadzącej do samej świątyni były wykonane ze złota.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nożyki do knotów, miednice, łyżki, ze szczerego złota kadzielnice, bramę Domu, drzwi wewnętrzne do Świętego Świętych oraz ze złota drzwi do Domu, czyli do Przybytku.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITgasidła, misy, kropielnice i węglarki - wszystko z litego złota. Ze złota wykonano również drzwi wewnętrzne do miejsca najświętszego i drzwi do samej świątyni.