« 2Krn 4:22 2 Księga Kronik 5:1 2Krn 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wniósł tedy Salomon wszystko, co był ślubował Dawid, ojciec jego, śrebro i złoto i wszystkie naczynia włożył do skarbu domu Bożego.
2.GDAŃSKA.1881A tak dokończona jest wszystka robota, którą sprawił Salomon do domu Pańskiego, i wniósł tam Salomon rzeczy, które był poświęcił Dawid ojciec jego: srebro, i złoto, i wszystkie naczynia włożył do skarbów domu Bożego.
3.GDAŃSKA.2017A tak ukończono wszelką pracę, którą wykonał Salomon dla domu PANA. I Salomon wniósł tam rzeczy, które poświęcił jego ojciec Dawid: srebro, złoto i wszystkie naczynia włożył do skarbców domu Bożego.
4.KRUSZYŃSKII wykończono wszelką pracę, jaką Salomon wykonał dla domu Bożego. Sprowadził też Salomon rzeczy poświęcone przez Dawida, ojca jego, zarówno jak srebro, złoto i wszystkie przedmioty, umieszczając w skarbcach domu Bożego.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak ukończono całą robotę, której dokonał Salomon w świątyni Pańskiej. Potem Salomon przyniósł i umieścił w skarbcu domu Bożego święte dary swego ojca, Dawida: srebro, złoto i wszystkie sprzęty.
6.BRYTYJKAGdy zakończona została cała robota, jaką Salomon kazał wykonać dla świątyni Pana, sprowadził tam Salomon święte dary swego ojca Dawida, srebro, złoto i wszystkie przybory i umieścił je w skarbcu świątyni Bożej,
7.POZNAŃSKAI tak dobiegły końca wszelkie prace, jakie wykonał Salomon dla Domu Jahwe. Następnie przyniósł on i złożył w skarbcu Domu Bożego wszystkie święte dary, które ofiarował jego ojciec, Dawid: złoto, srebro i przeróżne naczynia.
8.WARSZ.PRASKAI tak zostały zakończone wszystkie prace, które Salomon podjął w świątyni Jahwe. Przyniósł też Salomon to wszystko, co ofiarował na świątynię jego ojciec, Dawid, a także wszelkie srebro, złoto oraz wszystkie naczynia. Wszystko to umieszczono w skarbcach świątynnych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I została dokończona cała praca, którą wykonał Salomon dla Domu WIEKUISTEGO, po czym Salomon wniósł rzeczy, które oddzielił jego ojciec Dawid; srebro, złoto oraz wszystkie naczynia włożył do skarbca Domu Boga.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPo zakończeniu prac nad świątynią PANA, Salomon wniósł do niej dary poświęcone przez swojego ojca Dawida, całe srebro i złoto, a wszystkie przybory złożył w skarbcach świątyni Bożej.