« 2Krn 5:11 2 Księga Kronik 5:12 2Krn 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tak Lewitowie jako i śpiewacy, to jest i ci, którzy pod Asaph byli i którzy pod Heman i którzy pod Idythun, synowie i bracia ich, obleczeni w szaty bisiorowe, na cymbalech, na ariach i na cytrach grali, stojąc na wschodnią stronę u ołtarza, a przy nich kapłanów sto i dwadzieścia trąbiących w trąby.
2.GDAŃSKA.1881Stali Lewitowie śpiewacy, i wszyscy, którzy byli przy Asafie, Hemmanie, i Jedytunie, i synowie ich, i bracia ich, obleczeni będąc w szaty bisiorowe, z cymbałami i z harfami i z cytrami, stali mówię na wschodniej stronie ołtarza, a przy nich kapłanów sto i dwadzieścia trąbiących w trąby.
3.GDAŃSKA.2017Stali też Lewici śpiewacy i wszyscy, którzy byli z Asafa, Hemana, Jedutuna wraz ze swoimi synami i braćmi, ubrani w szaty z bisioru, z cymbałami, lutniami i cytrami, stali na wschodniej stronie ołtarza, a z nimi stu dwudziestu kapłanów grających na trąbach);
4.KRUSZYŃSKItudzież wszyscy lewici śpiewacy: Asaf, Heman, Iditun, wraz z ich synami i braćmi, odziani w lniane szały, z cymbałami, cytrami i harfami stali na wschód od ołtarza, a przy nich stu dwudziestu kapłanów trąbiących w trąby,
5.TYSIĄCL.WYD5wszyscy lewici śpiewający: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza, [grając] na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi stu dwudziestu kapłanów grających na trąbach
6.BRYTYJKAA wszyscy lewiccy chórzyści: Asaf, Heman, Jedutun wraz ze swymi synami i pobratymcami, odziani w bisior, stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nimi stu dwudziestu kapłanów dmących w trąby,
7.POZNAŃSKA- a wszyscy lewici-śpiewacy: Asaf, Heman i Jedutun, ich synowie i bracia odziani w bisior stali po wschodniej stronie ołtarza [grając] na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi było stu dwudziestu kapłanów grających na trąbach
8.WARSZ.PRASKAWszyscy zaś lewici–śpiewacy: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali z cymbałami, cytrami i harfami po wschodniej stronie ołtarza. Obok nich znajdowało się stu dwudziestu kapłanów, którzy grali na trąbach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lewici śpiewacy i wszyscy, co byli przy Asafie, Hemanie, i Jedutunie, ich synowie oraz ich bracia odziani w bisior, stanęli po wschodniej stronie ołtarza z cymbałami, harfami i cytrami, a przy nich stu dwudziestu trąbiących w trąby kapłanów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITwszyscy śpiewacy, Lewici, to jest: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie oraz bracia, stali odziani w bisior, z cymbałami, lutniami i cytrami, po wschodniej stronie ołtarza, wraz ze stu dwudziestoma kapłanami gotowymi do zagrania.