« 2Krn 5:1 2 Księga Kronik 5:2 2Krn 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Potem zebrał starsze z Izraela i wszystkie książęta pokolenia i głowy domów z synów Izraelskich do Jeruzalem, aby przeprowadzili skrzynię przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, które jest Syon.
2.GDAŃSKA.1881Tedy zebrał Salomon starszych z Izraela, i wszystkich przedniejszych z każdego pokolenia, i przedniejszych z ojców synów Izraelskich, do Jeruzalemu, aby przenieśli skrzynię przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, które jest Syon.
3.GDAŃSKA.2017Potem Salomon zebrał starszych z Izraela, wszystkich naczelników z każdego pokolenia, przywódców rodów synów Izraela, w Jerozolimie, aby przenieśli arkę przymierza PANA z miasta Dawida, którym jest Syjon.
4.KRUSZYŃSKIPodówczas zebrał Salomon starszych Izraela, wszystkich przełożonych pokoleń, książąt rodów synów izraelskich do Jeruzalem, aby przenieść arkę przymierza Bożego z miasta Dawidowego, to jest ze Sjonu.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela i wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, do Jerozolimy, na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu.
6.BRYTYJKAPo czym zgromadził Salomon w Jeruzalemie starszych izraelskich i wszystkich naczelników plemion, książąt rodów synów izraelskich, ażeby przenieść Skrzynię Przymierza Pańskiego z Miasta Dawida, to jest z Syjonu.
7.POZNAŃSKAZwołał następnie Salomon do Jeruzalem starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń i przełożonych rodów izraelskich, na [uroczystość] przeniesienia Arki Przymierza Jahwe z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu.
8.WARSZ.PRASKAZwołał wtedy Salomon do Jerozolimy starszych Izraela i wszystkich przywódców pokoleń oraz naczelników rodów izraelskich, żeby przenieść arkę Jahwe z Miasta Dawidowego, to jest z Syjonu [do świątyni].
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wówczas Salomon zebrał do Jeruszalaim starszych Israela, wszystkich przedniejszych pokoleń oraz przedniejszych ojców synów israelskich, aby przenieśli Skrzynię Przymierza WIEKUISTEGO z miasta Dawida, którym jest Cyon.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Salomon zgromadził w Jerozolimie starszych Izraela oraz wszystkich naczelników plemion, książąt rodów ojcowskich, aby sprowadzić skrzynię Przymierza z PANEM z Miasta Dawida, to jest z Syjonu.