« 2Krn 5:3 2 Księga Kronik 5:4 2Krn 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy przyszli wszyscy starsi Izraelscy, nieśli Lewitowie skrzynię,
2.GDAŃSKA.1881A gdy się zeszli wszyscy starsi z Izraela, wzięli Lewitowie skrzynię;
3.GDAŃSKA.2017A gdy się zeszli wszyscy starsi z Izraela, Lewici wzięli arkę;
4.KRUSZYŃSKIGdy przybyli wszyscy starsi Izraela, lewici podnieśli arkę.
5.TYSIĄCL.WYD5Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, lewici wzięli arkę
6.BRYTYJKAA gdy zeszli się wszyscy starsi izraelscy, Lewici wzięli Skrzynię
7.POZNAŃSKAGdy zebrała się cała starszyzna Izraela, lewici wzięli Arkę.
8.WARSZ.PRASKAGdy już przyszli na miejsce, synowie Lewiego przystąpili do przenoszenia arki.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy się zeszli wszyscy starsi Israela, Lewici wzięli Skrzynię;
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc zebrali się wszyscy starsi Izraela, Lewici wzięli skrzynię