« 2Krn 9:10 2 Księga Kronik 9:11 2Krn 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz niegoż udziałał krol, to jest z drzewa cisowego, wschody w domu bożem a w domu krolowem a naręcznice, a [na] żałtarze śpiewakom. Nigdy nie widano w ❬...❭
2.WUJEK.1923Z którego uczynił król, to jest z drzewa thynowego, wschody w domu Pańskim i w domu królewskim, cytry i arfy śpiewakom. Nigdy nie widano w ziemi Judzkiej drzewa takowego.
3.GDAŃSKA.1881I poczynił król z onego drzewa almugimowego schody do domu Pańskiego, i do domu królewskiego, i harfy, i lutnie śpiewakom; a nie widziano przedtem nigdy takich rzeczy w ziemi Judzkiej.
4.GDAŃSKA.2017Z tego drzewa sandałowego król wykonał schody do domu PANA i do domu królewskiego oraz harfy i cytry dla śpiewaków. Nigdy przedtem nie widziano takich rzeczy w ziemi Judy.
5.KRUSZYŃSKIZ drzewa sandałowego wykonał król balustrady do domu Bożego, oraz do domu królewskiego, tudzież harfy i liry dla śpiewaków. Przedtym nie widziano podobnego drzewa w kraju judzkim.
6.TYSIĄCL.WYD5Z tego drewna sandałowego król zrobił podłogi do świątyni Pańskiej i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków. Takich, jak te, nie widziano przedtem w ziemi judzkiej.
7.BRYTYJKAKról kazał sporządzić z drzewa sandałowego schody w świątyni Pańskiej i w pałacu królewskim oraz cytry i lutnię dla śpiewaków. Takich jak te nie widziano przedtem w ziemi judzkiej.
8.POZNAŃSKAZ drzewa sandałowego zrobił król schody do Świątyni Jahwe i do pałacu królewskiego oraz cytry i harfy dla śpiewaków; czegoś podobnego nie widziano nigdy przedtem w ziemi judzkiej.
9.WARSZ.PRASKAZ drewna sandałowego kazał król wykonać poręcze przy schodach do świątyni Jahwe i do pałacu królewskiego, a nadto harfy i lutnie dla śpiewaków. W krainie judzkiej nigdy przedtem nie oglądano podobnego drewna.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś z owego drzewa almugowego król zrobił trakt do Domu WIEKUISTEGO i do domu króla oraz harfy i lutnie dla śpiewaków; nigdy przedtem takich nie widziano w ziemi judzkiej.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tych dostaw drewna król polecił wykonać podpory dla świątyni PANA i dla pałacu królewskiego oraz cytry i lutnie dla śpiewaków. Takich jak te nie widziano wcześniej w ziemi judzkiej.