« 2Krn 9:14 2 Księga Kronik 9:15 2Krn 9:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uczynił tedy król Salomon dwieście kopii złotych z summy sześciset czerwonych złotych, które na każdą kopiją wychodziły.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż uczynił król Salomon dwieście tarczy ze złota ciągnionego; sześć set syklów złota ciągnionego wychodziło na każdą tarczą.
3.GDAŃSKA.2017Wykonał więc król Salomon dwieście tarczy z kutego złota. Na każdą tarczę wychodziło sześćset syklów kutego złota.
4.KRUSZYŃSKIWykonał też król Salomon dwieście tarcz ze złota ciągnionego; sześćset syklów złota ciągnionego wychodziło na jedną tarczę.
5.TYSIĄCL.WYD5Sporządził zatem król Salomon dwieście tarcz z kutego złota, a na każdą tarczę wychodziło sześćset [syklów] kutego złota.
6.BRYTYJKANastępnie król Salomon kazał sporządzić dwieście tarcz z kutego złota, na jedną tarczę zaś wychodziło sześćset sykli kutego złota,
7.POZNAŃSKAKazał więc król Salomon sporządzić dwieście wielkich tarcz z kutego złota, a na każdą zużyto sześćset [syklów] kutego złota.
8.WARSZ.PRASKAKazał Salomon sporządzić dwieście wielkich tarcz, zużywając na każdą z nich sześćset sykli kutego złota.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego król Salomon zrobił dwieście tarcz z kutego złota; sześćset szekli kutego złota wychodziło na każdą tarczą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon kazał sporządzić dwieście tarcz z kutego złota. Jedna taka tarcza ważyła sześćset sykli.