« 2Krn 9:1 2 Księga Kronik 9:2 2Krn 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wyłożył Salomon jej to wszytko, cso pytała, a nicso było, by jemu nie było jawno.
2.WUJEK.1923I wyłożył jéj Salomon wszystko, co żądała była, i nie było nic, czegoby jéj jaśnie nie pokazał.
3.GDAŃSKA.1881Ale jej odpowiedział Salomon na wszystkie jej słowa, a nie było nic skrytego przed Salomonem, na coby jej nie odpowiedział.
4.GDAŃSKA.2017Salomon zaś odpowiedział na wszystkie jej pytania. Nie było nic tajemnego dla Salomona, na co nie mógłby jej odpowiedzieć.
5.KRUSZYŃSKISalomon odpowiadał jej na wszystkie pytania i nie było żadne słowo skryte przed Salomonem, na któreby nie odpowiedział.
6.TYSIĄCL.WYD5Salomon zaś udzielił jej wyjaśnień dotyczących wszystkich zagadnień przez nią poruszonych. Nie było zagadnienia nie znanego Salomonowi, którego by jej nie wyjaśnił.
7.BRYTYJKASalomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiej sprawy, na którą nie umiałby dać jej odpowiedzi:
8.POZNAŃSKASalomon zaś odpowiedział na wszystkie jej pytania i nie było dla Salomona rzeczy tak tajemnej, by nie zdołał jej wyjaśnić.
9.WARSZ.PRASKASalomon odpowiadał wyczerpująco na wszystkie jej pytania i nie było sprawy, której nie potrafiłby jej wyjaśnić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Salomon jej odpowiedział na wszystkie jej słowa; przed Salomonem nie było nic ukrytego, na co by jej nie odpowiedział.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITa Salomon odpowiadał na wszystkie jej pytania. Nie było zagadnienia, które byłoby dla Salomona za trudne i na które nie umiałby jej odpowiedzieć.