« 2Krn 9:19 2 Księga Kronik 9:20 2Krn 9:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystkie téż naczynia stołu królewskiego były złote i naczynia w domu lasu Libanu ze złota szczerego; bo śrebra na on czas za nic nie miano.
2.GDAŃSKA.1881Nadto wszystkie naczynia, z których pijał król Salomon, były złote, i wszystek sprzęt w domu lasu Libanowego ze złota szczerego; nic nie było ze srebra, bo go nie miano w żadnej cenie za dni Salomonowych.
3.GDAŃSKA.2017Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote, i wszystkie sprzęty w domu lasu Libanu były ze szczerego złota. Nie było nic ze srebra, gdyż nie uważano go za cenne w czasach Salomona.
4.KRUSZYŃSKIWszystkie naczynia króla Salomona do picia były ze złota, wszystkie zaś naczynia domu Lasu Libanu były ze złota szczerego. Nic nie było ze srebra, za czasów króla Salomona za nic je miano.
5.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote, również szczerozłote były wszelkie naczynia "Domu Lasu Libanu". Nie było srebra: nie ceniono go w czasach Salomona.
6.BRYTYJKAWszystkie kielichy króla Salomona były ze złota, także wszystkie przybory w Leśnym Domu Libańskim były ze szczerego złota, nic ze srebra, które w czasach Salomona za nic było uważane,
7.POZNAŃSKAZłote były również wszystkie naczynia, z których pił król Salomon, i szczerozłote były też wszystkie sprzęty w Domu Lasu Libanu; srebro nie miało prawie żadnej wartości w czasach Salomona.
8.WARSZ.PRASKAWszystkie naczynia, używane do picia [w pałacu] Salomona, były wykonane ze złota, wszystkie przedmioty w Domu Lasu Libańskiego były także z najczystszego złota. Niczego nie robiono ze srebra, którego nie ceniono sobie tak bardzo w czasach Salomona.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkie naczynia, z których pijał król Salomon, były złote, i cały sprzęt w domu Lasu Libańskiego był ze szczerego złota; nie było nic ze srebra, gdyż za dni Salomona nie miało ono żadnej wartości.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkie naczynia do picia były u króla Salomona ze złota - wszystkie sprzęty w pałacu cedrowym były z litego złota. Nic nie było ze srebra, bo w czasach Salomona nie miało ono wielkiej wartości.