« 2Krn 9:21 2 Księga Kronik 9:22 2Krn 9:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uwielmożony tedy jest Salomon nad wszystkie króle ziemskie przez bogactwo i sławę.
2.GDAŃSKA.1881A tak uwielbiony jest król Salomon nad wszystkich królów ziemskich, bogactwy i mądrością.
3.GDAŃSKA.2017I tak król Salomon przewyższał wszystkich królów ziemi bogactwem i mądrością.
4.KRUSZYŃSKIKról Salomon przez bogactwo i mądrość wywyższył się ponad wszystkich królów ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5Dzięki temu król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi.
6.BRYTYJKATak tedy król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich królów ziemi;
7.POZNAŃSKAI tak król Salomon wyniesiony był ponad wszystkich królów ziemi przez swe bogactwa i mądrość.
8.WARSZ.PRASKABogactwami i mądrością przewyższał król Salomon wszystkich władców ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A król Salomon urósł nad wszystkich ziemskich królów w bogactwie i mądrości.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Salomon zatem przewyższał bogactwem i mądrością wszystkich królów ziemi.