« 2Krn 9:24 2 Księga Kronik 9:25 2Krn 9:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miał téż Salomon czterdzieści tysięcy koni w stajniach, a wozów i jezdnych dwanaście tysięcy, i postawił je w miastach wozów poczwórnych, i gdzie król był w Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881I miał Salomon cztery tysiące stajen koni i wozów, a dwanaście tysięcy jezdnych, których rozsadził po miastach wozów, i przy sobie w Jeruzalemie.
3.GDAŃSKA.2017I Salomon miał cztery tysiące przegród dla koni i rydwanów oraz dwanaście tysięcy jeźdźców, których rozmieścił po miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.
4.KRUSZYŃSKISalomon posiadał cztery tysiące żłobów końskich i wozy, tudzież dwanaście tysięcy jeźdźców, którzy byli rozmieszczeni w miastach wozów, oraz przy królu w Jeruzalem.
5.TYSIĄCL.WYD5Miał więc Salomon cztery tysiące przegród dla koni i rydwanów oraz dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.
6.BRYTYJKASalomon miał cztery tysiące stajni dla koni i wozów wojennych i dwadzieścia tysięcy jezdnych, a rozmieścił je po miastach przeznaczonych dla wozów oraz przy osobie króla w Jeruzalemie.
7.POZNAŃSKAMiał Salomon 4000 zaprzęgów koni do rydwanów oraz 12 000 jezdnych. Porozmieszczał ich po miastach rydwanów i przy królu w Jeruzalem.
8.WARSZ.PRASKAMiał Salomon stajnie na cztery tysiące koni, przeznaczonych do ciągnienia rydwanów, dwanaście tysięcy jeźdźców, którzy byli rozmieszczeni zarówno po miastach, gdzie znajdowały się rydwany, jak i w pobliżu króla, w Jerozolimie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Salomon miał cztery tysiące zagród koni i wozów oraz dwanaście tysięcy jezdnych, których rozmieścił w miastach wozów oraz przy sobie, w Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon miał cztery tysiące stanowisk w stajniach dla koni, rydwany oraz dwanaście tysięcy wierzchowców. Rozmieścił je w miastach rydwanów i przy sobie jako królu, w Jerozolimie.