« 2Krn 9:25 2 Księga Kronik 9:26 2Krn 9:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Używał téż władzy nad wszystkimi królmi od rzeki Euphraty aż do ziemie Philistyńskiéj i aż do granice Egipskiéj.
2.GDAŃSKA.1881I panował nad wszystkimi królmi od rzeki aż do ziemi Filistyńskiej, i aż do granicy Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017I panował nad wszystkimi królami od rzeki aż do ziemi Filistynów i do granicy Egiptu.
4.KRUSZYŃSKIPanował nad wszystkimi królami, poczynając od Rzeki, aż do kraju Filistynów i aż do granicy Egiptu.
5.TYSIĄCL.WYD5Panował on wówczas nad wszystkimi królami od Rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu.
6.BRYTYJKAPanował nad wszystkimi królami od rzeki Eufratu aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu.
7.POZNAŃSKAPanował nad wszystkimi królami od Rzeki aż do ziemi Filistynów i do granicy Egiptu.
8.WARSZ.PRASKAPodlegali mu wszyscy ówcześni władcy, od Rzeki aż po krainę Filistynów i po granice z Egiptem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I panował nad wszystkimi królami, od rzeki do ziemi Pelisztinów, i aż do granicy Micraimu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSalomon panował nad wszystkimi królami od Eufratu po ziemię filistyńską i po granice Egiptu.