« 2Krn 9:26 2 Księga Kronik 9:27 2Krn 9:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dodawał tak wielką obfitość śrebra w Jeruzalem jako kamienia, a cedrów takie mnóstwo jako płonnych fig, które rosną po polach.
2.GDAŃSKA.1881A złożył król srebra w Jeruzalemie jako kamienia, a ceder złożył jako płonnych fig, których rośnie na polu bardzo wiele.
3.GDAŃSKA.2017Król sprawił, że srebro w Jerozolimie było jak kamienie, a cedry tak liczne jak sykomory na nizinie.
4.KRUSZYŃSKIKról to sprawił, że srebro w Jeruzalem przez wzgląd na ilość było pospolitym, jak kamienie, a cedry jak sykomory, rosnące na dolinie.
5.TYSIĄCL.WYD5Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów - ile sykomor na Szefeli.
6.BRYTYJKAKról nagromadził w Jeruzalemie srebra tyle co kamieni, a drzewa cedrowego jak sykomor, których jest bardzo dużo w Szefeli.
7.POZNAŃSKAI sprawił król, że srebro stało się w Jeruzalem pospolite jak kamienie, a cedry tak liczne, jak sykomory na Szefeli.
8.WARSZ.PRASKADoprowadził król do tego, że w Jerozolimie złota było tyle co zwykłych kamieni, a cedrów tyle co sykomor rosnących na Szefeli.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I król złożył w Jeruszalaim srebra jak kamienia, a cedrów złożył jak drzew figowych, których na polu jest bardzo wiele.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKról naskładał też w Jerozolimie tyle srebra, co kamieni, i tyle cedrów, ile sykomor w Szefeli.