« 2Krn 9:27 2 Księga Kronik 9:28 2Krn 9:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przywodzono mu konie z Egiptu i ze wszystkich krain.
2.GDAŃSKA.1881Przywodzono też konie Salomonowi z Egiptu i ze wszystkich innych ziem.
3.GDAŃSKA.2017Sprowadzono też dla Salomona konie z Egiptu i ze wszystkich innych ziem.
4.KRUSZYŃSKIPrzyprowadzano dla Salomona konie z Egiptu i ze wszystkich krajów.
5.TYSIĄCL.WYD5Przywożono też dla Salomona konie z Egiptu i ze wszystkich krajów.
6.BRYTYJKASprowadzano też dla Salomona konie z Egiptu i ze wszystkich krajów.
7.POZNAŃSKASprowadzono też dla Salomona konie z Egiptu i ze wszystkich innych krajów.
8.WARSZ.PRASKAKonie dla Salomona sprowadzano z Egiptu i ze wszystkich innych krajów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Konie przyprowadzano Salomonowi z Micraim oraz ze wszystkich ziem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSprowadzano również dla Salomona konie z Egiptu oraz z innych krajów.