« 2Krn 9:28 2 Księga Kronik 9:29 2Krn 9:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ostatek spraw Salomonowych pierwszych i poślednich spisane są w słowiech Nathana proroka i w księgach Ahiasza Sylończyka i w widzeniu Addo widzącego, przeciw Jeroboamowi, synowi Nabatowemu.
2.GDAŃSKA.1881A ostatek spraw Salomonowych pierwszych i ostatnich zapisano w księdze Natana proroka, i w proroctwie Achyjasza Sylonitczyka, i w widzeniach Jaddy widzącego, który prorokował przeciw Jeroboamowi, synowi Nabatowemu.
3.GDAŃSKA.2017A pozostałych dziejów Salomona, od pierwszych do ostatnich, czy nie zapisano w księdze proroka Natana, w proroctwie Achiasza Szilonity i w widzeniach Jeddo widzącego przeciw Jeroboamowi, synowi Nebata?
4.KRUSZYŃSKIReszta dziejów Salomona, początkowe zarówno jak ostatnie, czyż nie są one zapisane w Historii Natana proroka, w Proroctwie Ahijasza ze Szilo i w Widzeniu Addo widzącego prorokującego przeciwko Jeroboamowi, synowi Nabata?
5.TYSIĄCL.WYD5A czyż pozostałe dzieje Salomona, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w Kronice Proroka Natana i w Proroctwie Achiasza z Szilo, i w Widzeniu "Widzącego" Jedo w sprawie Jeroboama, syna Nebata?
6.BRYTYJKAPozostałe zaś sprawy Salomona, od pierwszych do ostatnich, spisane są w Dziejach Proroka Natana i w Proroctwie Achiasza z Sylo, i w Jasnowidzeniach Jasnowidza Jeddo dotyczących Jeroboama, syna Nebata.
7.POZNAŃSKAA czyż pozostałe dzieje Salomona od początku do końca nie zostały opisane w księdze proroka Natana, w proroctwie Achijji Szilonity i w widzeniach Iddy "widzącego", który [prorokował] przeciw Jeroboamowi, synowi Nebata?
8.WARSZ.PRASKAPozostałe dzieje Salomona, zarówno te wcześniejsze, jak i późniejsze, są opisane w Kronikach proroka Natana, w Proroctwie Achiasza z Szilo oraz w Widzeniach „widzącego” Jeddo w sprawie Jeroboama, syna Nebata.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A resztę spraw Salomona, tych pierwszych i ostatnich, zapisano w księdze proroka Natana, w proroctwie Achiji Szylonity oraz w widzeniach Jeddy widzącego, który prorokował przeciwko Jerobeamowi, synowi Nebata.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostałe sprawy Salomona, od pierwszych po ostatnie, zostały spisane w Dziejach proroka Natana, przy Proroctwie Achiasza z Sylo i w Widzeniach jasnowidza Jedo, dotyczących Jeroboama, syna Nebata.