« 2Krn 9:3 2 Księga Kronik 9:4 2Krn 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi karmie na jego stole, i przebytki jego panosz, i urzędy służebnikow jego, i jich odzienia, i podczasza, i rucha jich, i obiaty, jeż obiatował w domu bożem, prze wielikie dziwowanie nie miała w sobie dalej ducha.
2.WUJEK.1923Także i potrawy stołu jego i mieszkania sług i urzędy dworzanów jego, i szaty ich, podczasze téż i szaty ich i ofiary, które ofiarował w domu Pańskim, nie stawało w niéj dusze od zdumienia.
3.GDAŃSKA.1881Także potrawy stołu jego, i siadania sług jego, i stawania służących mu, i szaty ich, i podczaszy jego, i szaty ich, i schody, po których wstępował do domu Pańskiego, zdumiewała się bardzo.
4.GDAŃSKA.2017A także potrawy jego stołu, siadanie jego sług, stawanie jego służących, ich szaty, jego podczaszych i ich szaty oraz schody, po których wstępował do domu PANA, dech zamarł jej w piersi.
5.KRUSZYŃSKIz potrawami jego stołu, z mieszkaniem sług jego, stających do jego usług i z ich ubiorami, z jego podczaszymi i ich ubiorami, tudzież z jego wschodami, którymi wstępował do domu Bożego, nie mogła wyjść z podziwu,
6.TYSIĄCL.WYD5jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska usługujących mu, jego szaty, jego podczaszych i ich ubiory, i całopalenia, które składał w świątyni Pańskiej - wówczas wpadła w zachwyt.
7.BRYTYJKAI potrawy na jego stole, i stanowiska jego dostojników, i sprawność w usługiwaniu jego sług, ich stroje, podawane napoje, zwłaszcza zaś ofiarę całopalną, którą złożył w świątyni Pana, nie mogła wyjść z podziwu
8.POZNAŃSKApotrawy jego stołu i mieszkania urzędników, dalej świtę przyboczną i jej ubiór, podczaszych jego oraz ich strój, wreszcie ofiary, jakie składał w Świątyni Jahwe - zdumiała się bardzo.
9.WARSZ.PRASKAkiedy zobaczyła, co jada i jak mieszkają jego urzędnicy; jakie mają pomieszczenia i szaty jego słudzy; kiedy przyjrzała się ofiarom, jakie składano w świątyni Jahwe, wprost nie posiadała się ze zdumienia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.także potrawy jego stołu, siedziby jego sług; funkcje tych, co służyli i ich szaty; jego podczaszych i ich szaty; górną komnatę, którą wchodził do Domu WIEKUISTEGO nie mogła wyjść z podziwu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITposmakowała potraw przy jego stole, zapoznała się z gronem jego podwładnych, przyjrzała się sprawności i ubiorom jego służby, strojom jego podczaszych, wzięła udział w ofierze całopalnej, którą złożył w świątyni PANA, nie mogła wyjść z podziwu!