« 2Krn 9:4 2 Księga Kronik 9:5 2Krn 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekła ku krolewi: „Prawdziwa jest rzecz, jążem słyszała w mej ziemi o twych csnotach i mądrości.
2.WUJEK.1923I rzekła do króla: Prawdziwe są słowa, którem słyszała w ziemi swéj o cnotach i o mądrości twojéj.
3.GDAŃSKA.1881I rzekła do króla: Prawdziwać to mowa, którąm słyszała w ziemi mojej o sprawach twoich, i o mądrości twojej.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy przemówiła do króla: Prawdziwa była ta wieść, którą słyszałam w mojej ziemi o twoich dziełach i twojej mądrości.
5.KRUSZYŃSKIi rzekła do króla: "Jest to więc prawda, com słyszała w kraju moim o twoich sprawach i o mądrości twojej!
6.TYSIĄCL.WYD5Dlatego przemówiła do króla: Prawdziwe były wieści, które usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twej mądrości.
7.BRYTYJKAI rzekła do króla: Prawdą okazuje się to, co słyszałam w mojej ziemi o twoich sprawach i o twojej mądrości;
8.POZNAŃSKARzekła tedy do króla: - Prawdziwe są zatem wieści, które dotarły do mnie w moim kraju o twoich czynach i o twojej mądrości.
9.WARSZ.PRASKAWreszcie powiedziała do króla: Tak więc prawdą jest to wszystko, co słyszałam w swoim kraju o twoich dziełach i o twojej mądrości!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedziała do króla: Prawdziwa to mowa, którą słyszałam w mojej ziemi o twoich sprawach oraz o twej mądrości.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu powiedziała do króla: Prawdą były te wieści, które usłyszałam u siebie, o twoich wypowiedziach i o twojej mądrości.