« 2Krn 9:5 2 Księga Kronik 9:6 2Krn 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie wierzyłam tym, jiż mi powiadali, aliżem sama przyszła a oczyma myma widziała i skusiła, iże ledwy połowicę twej mądrości są mi powiedzieli. Przemogłeś sławętność csnotami twymi.
2.WUJEK.1923A nie wierzyłam powiadającym, ażem sama przyjechała i oglądały oczy moje, i doznałam, że mi ledwie połowicę mądrości twéj powiadano: przeszedłeś sławę cnotami twemi.
3.GDAŃSKA.1881Alem nie wierzyła słowom ich, ażem przyjechawszy oglądała oczyma swemi; ale oto nie powiedziano mi i połowy o wielkiej mądrości twojej; przeszedłeś sławę, o którejm słyszała.
4.GDAŃSKA.2017Jednak nie wierzyłam ich słowom, aż przybyłam i zobaczyłam to wszystko na własne oczy. I oto nie powiedziano mi nawet połowy o twojej wielkiej mądrości. Przeszedłeś bowiem sławę, o której słyszałam.
5.KRUSZYŃSKINie wierzyłam ich opowiadaniom, dopókim nie przybyła i nie ujrzała oczyma własnymi i oto nie opowiedziano mi połowy o wielkości mądrości twojej! Przewyższyłeś wszystko, com znakomitego poznała.
6.TYSIĄCL.WYD5Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie opowiedziano o ogromie twej mądrości. Przewyższyłeś wszystko, co o tobie słyszałam.
7.BRYTYJKALecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy; ale i tak nie powiedziano mi ani połowy o wielkości twojej mądrości, przewyższasz bowiem pogłoski, które o tobie słyszałam.
8.POZNAŃSKANie wierzyłam ich słowom, zanim sama nie przybyłam i nie zobaczyłam na własne oczy, że oto nawet połowy mi nie powiedziano o twej niezmiernej mądrości; przeszedłeś wszystko, co mi o tobie opowiedziano.
9.WARSZ.PRASKANie wierzyłam w to, co mówiono, dopóki nie przyszłam tu i nie zobaczyłam wszystkiego na własne oczy. Otóż widzę teraz, że nawet połowy nie opowiedziano mi o twojej mądrości. Przewyższasz po wielekroć to wszystko, co o tobie się opowiada.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale nie wierzyłam tym słowom, aż przyjechałam i oglądałam swoimi oczyma; ale oto nie powiedziano mi i połowy o wielkiej twojej mądrości; przez to powiększyłeś sławę, o której słyszałam.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wierzyłam jednak tym wieściom, dopóki nie przybyłam i na własne oczy nie zobaczyłam tego wszystkiego. Nie powiedziano mi nawet połowy tego, co tutaj widzę! Jesteś o wiele mądrzejszy, niż głoszą o tobie wieści!