« 2Krn 36:23 Księga Ezdrasza 1:1 Ezdr 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku pierwszego Cyrusa, króla Perskiego, aby się wypełniło słowo Pańskie z ust Jeremiaszowych, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla Perskiego, i puścił głos po wszystkiem królestwie swem i na piśmie, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Roku pierwszego Cyrusa, króla Perskiego, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez usta Jeremijaszowe, wzbudził Pan ducha Cyrusa, króla Perskiego, że kazał obwołać i rozpisać po wszystkiem królestwie swojem, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017W pierwszym roku Cyrusa, króla Persji – aby wypełniło się słowo PANA z ust Jeremiasza – PAN wzbudził ducha Cyrusa, króla Persji, tak że ogłosił ustnie po całym swoim królestwie, a także na piśmie, co następuje:
4.KRUSZYŃSKIW pierwszym roku Cyrusa, króla perskiego, aby się wypełniło słowo Boże wypowiedziane przez usta Jeremiasza, Bóg wzbudził ducha Cyrusa, króla perskiego, że kazał obwołać i rozpisać w całym królestwie swoim, oznajmiając:
5.TYSIĄCL.WYD5Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje:
6.BRYTYJKAW pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje:
7.POZNAŃSKAW pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, Jahwe, aby się wypełniło Jego słowo przepowiedziane przez Jeremiasza, pobudził ducha Cyrusa, króla Persji, żeby ogłosił [te słowa] w całym swoim królestwie [i wyraził je] także na piśmie:
8.WARSZ.PRASKAW pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji – aby się wypełniły słowa Jahwe wypowiedziane przez usta Jeremiasza – natchnął Jahwe swoim duchem Cyrusa, króla perskiego, który ustnie i na piśmie, rozesłanym po całym jego królestwie, wydał takie zarządzenie:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pierwszego roku Koresza, perskiego króla – aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane ustami Jeremjasza WIEKUISTY pobudził ducha Koresza, perskiego króla, zatem kazał obwołać oraz rozpisać po całym swoim królestwie, mówiąc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby spełniło się Słowo PANA wypowiedziane ustami Jeremiasza, PAN pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje: