« Ezdr 4:1 Księga Ezdrasza 4:2 Ezdr 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przystąpiwszy do Zorobabela i do przedniejszych ojców rzekli im: Niech budujemy z wami; bo tak jako i wy szukamy Boga waszego: otośmy ofiarowali ofiary odedni Asar Haddon, króla Assur, który nas tu zaprowadził.
2.GDAŃSKA.1881Tedy przyszli do Zorobabela i do przedniejszych z domów ojcowskich, mówiąc im: Będziemy budować z wami, a jako i wy będziemy szukać Boga waszego, gdyżeśmy mu ofiary czynili ode dni Asarhaddona, króla Assyryjskiego, który nas tu przywiódł.
3.GDAŃSKA.2017Wówczas przybyli do Zorobabela i naczelników rodów i powiedzieli im: Będziemy budować z wami, gdyż szukamy waszego Boga tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarchaddona, króla Asyrii, który nas tu przyprowadził.
4.KRUSZYŃSKIzbliżyli się do Zorobabela i do przełożonych rodów i rzekli do nich: "Będziemy z wami budowali, ponieważ podobnie jak wy czcimy Boga waszego i my też jemu składamy ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził".
5.TYSIĄCL.WYD5przystąpili do Zorobabela, <do Jozuego> oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich: Chcemy budować z wami, albowiem czcimy Boga waszego jak wy i Jemu składamy ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził.
6.BRYTYJKAPrzystąpili do Zerubbabela, do Jeszuy i do naczelników rodów, i rzekli do nich: Będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak wy i składamy mu ofiary od czasów Asarchaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził.
7.POZNAŃSKAzwrócili się do Zorobabela i przywódców rodów i oświadczyli im: - Będziemy budować wspólnie z wami, ponieważ podobnie jak wy szukamy Boga waszego i składamy Mu ofiary od dni Assarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu osiedlił.
8.WARSZ.PRASKAprzyszli do Zorobabela oraz do przywódców poszczególnych rodów i powiedzieli im tak: Pozwólcie nam budować razem z wami. My przecież tak jak wy czcimy waszego Boga i na Jego cześć składamy ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy przyszli do Zerubabela i do przedniejszych z ojców, mówiąc im: Będziemy z wami budować i jak wy, szukać waszego Boga; ponieważ składamy Mu ofiary od dni Esar–Chaddona, asyryjskiego króla, który nas tu przyprowadził.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITprzybyli do Zorobabela oraz do naczelników rodów i zaproponowali: Pozwólcie, że będziemy budować razem z wami, ponieważ podobnie jak wy czcimy waszego Boga i my także składamy Mu ofiary od czasów Asarchaddona, króla Asyrii, który nas tutaj sprowadził.