« Ezdr 4:8 Księga Ezdrasza 4:9 Ezdr 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Reum Beelteem i Samsaj pisarz i inne rady ich: Dynejczycy, Apharsathachowie, Terphalczycy. Apharsejczycy, Erchuejczycy, Babilończycy, Susanechowie, Dyewiowie i Elamitowie,
2.GDAŃSKA.1881To uczynili natenczas Rechum kanclerz, i Symsaj pisarz, i inni towarzysze ich, Dynajczycy, i Afarsadchajczycy, Tarpelajczycy, Afarsajczycy, Arkiewajczycy, Babilończycy, Susanchajczycy, Dehawejczycy i Elmajczycy;
3.GDAŃSKA.2017Kanclerz Rechum, pisarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze: Dynajczycy, Afarsadchajczycy, Tarpelajczycy, Afarsajczycy, Arkewijczycy, Babilończycy, Susanchici, Dehawici i Elamici;
4.KRUSZYŃSKI«Podówczas Rehum wielkorządca i Szimszaj sekretarz i reszta ich towarzyszy: z Dina, Afarsatakha, Tarpelaja, Afarsa, Arkewa, Babilonu, ze Suzy, Deha i Elamu,
5.TYSIĄCL.WYD5Komendant Rechum, pisarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze: sędziowie, posłowie, pisarze, Persowie, ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy - to jest Elamicki -
6.BRYTYJKADowódca Rechum, sekretarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze, sędziowie, namiestnicy, urzędnicy, ludzie z Uruk, z Babilonu, z Suzy, to jest Elamici,
7.POZNAŃSKAZarządca Rechum, pisarz Szimszaj i wszyscy ich towarzysze, sędziowie, niżsi urzędnicy, dozorcy i zarządcy, [ludzie] z Erek, Babel, Suza, to jest Elamici,
8.WARSZ.PRASKAZarządca Rechum i pisarz Szimszaj oraz pozostali ich współpracownicy spośród sędziów, posłów, pisarzy oraz innych urzędników, ludzie z Erek, z Babilonu i z Suzy, czyli Elamici,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ocenę pana Rechuma, pisarza Szimszaja i innych ich towarzyszy – Dinaitów, Afarsachitów, Tarpelitów, Afarsajczyków, Arkewitów, Babilończyków, Szuszankitów, Dehawitów, Elamitów,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITRechum, kanclerz, i Szimszaj, sekretarz, oraz pozostali ich współpracownicy: sędziowie, namiestnicy, urzędnicy, sekretarze, Erechici, Babilończycy, Suzyci, to jest Elamici,