« Ezdr 8:9 Księga Ezdrasza 8:10 Ezdr 8:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz synow Salomit, syn Josfije, a s nim sto LX mężow,
2.WUJEK.1923Z synów Selomith syn Josphiów, a z nim sto sześćdziesiąt mężów.
3.GDAŃSKA.1881A z synów Selomitowych, syn Josyfijaszowy, a z nim sto i sześćdziesiąt mężów;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Szelomita – syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn;
5.KRUSZYŃSKIze synów Szelomita, syn Josifiasz, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Baniego: Szelomit, syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn;
7.BRYTYJKAA z synów Baniego Szelomit, syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAspośród synów Baniego - Szelomit, syn Josifji, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn;
9.WARSZ.PRASKAz synów Baniego – Szelomit, syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Szelomitha – syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA z synów Baniego Szelomit, syn Josifiasza, a z nim stu sześćdziesięciu mężczyzn.